Miljoner barn riskerar att drabbas av svältkatastrofen i Sydsudan och på Afrikas horn

Sydsudan deklarerar nu hungersnöd i provinsen Unity. Det är första gången på sex år som hungersnöd deklareras i världen. Mer än 20 miljoner människor på Afrikas horn och i Sydsudan lider nu av hungersnöd.

Sydsudan deklarerar nu hungersnöd i provinsen Unity. Det är första gången på sex år som hungersnöd deklareras i världen. Mer än 20 miljoner människor på Afrikas horn och i Sydsudan lider nu av hungersnöd.

Mer än 20 miljoner människor, varav flera miljoner barn i, Etiopien, Somalia, Kenya och Sydsudan är i akut behov av mat för dagen. I Sydsudan är 4,9 miljoner människor nära hungersnöd. Det är nästan 40 procent av landets befolkning.

Plan International har sedan tidigare programverksamhet i Sydsudan, Kenya och Etiopien och förbereder nu för livräddande insatser i de områden som är drabbade av svältkatastrofen.

– Just nu pågår en av de största humanitära kriserna vi sett de senaste åren. Miljoner barn riskerar att svälta ihjäl. Vi måste agera för att rädda liv, säger Roland Angererer, Plan Internationals regionchef i östra och södra Afrika.

Flickor riskerar att drabbas hårt av krisen

– Vi vet av erfarenhet att barn, och särskilt flickor, drabbas extra hårt av kriser av det här slaget, säger Annica Englund, humanitär programsamordnare på Plan International Sverige.

Förutom att bristen på mat och rent vatten är en stor hälsorisk i regionen ökar ofta trafficking, sexuellt våld och barnäktenskap när krisen fortlöper. Att gifta bort sin dotter för att få hemgift eller för att få en mun mindre att mätta i familjen, är en hård verklighet som drabbar många flickor.

Hundratusentals barn är på flykt i östra Afrika

Politisk instabilitet och ekonomisk kollaps har orsakat stora flyktingströmmar inom Sydsudan och i närliggande länder. Hundratusentals människor befinner sig på flykt och har liten tillgång till mat. Förutom det omedelbara hotet om svält gör undernäring att barnen är extra sårbara för infektioner och sjukdomar.

– Flera av länderna i området drabbades hårt av torka förra året till följd av El Niño och har inte återhämtat sig. Vi höjer nu beredskapen för hela regionen. I första hand handlar det om livräddande insatser så som mat och vatten med ett särskilt fokus på att skydda barnen, säger Annica Englund.

Så kan du bidra

Ditt bidrag gör stor skillnad. Skicka STOPPA SVÄLTEN till 72 910 för att skänka 100 kronor. Du kan också swisha valfritt belopp till 9007311.