Självförsvar gör New Delhi tryggare för flickor

För första gången någonsin bor det fler människor i städer än på landsbygden. I snabbt växande städer riskerar många att utsättas för sexuella trakasserier och våld på offentliga platser. I New Delhi Indien får flickor lära sig självförsvar av den lokala polisen.

För första gången någonsin bor det fler människor i städer än på landsbygden. I snabbt växande städer riskerar många att utsättas för sexuella trakasserier och våld på offentliga platser. I New Delhi Indien får flickor lära sig självförsvar av den lokala polisen.

– Det ökar självförtroendet, gör oss mer självsäkra och våra föräldrar börjar också tro på att vi döttrar kan försvara oss, säger Saanvi, 15 år.

Varje månad flyttar fem miljoner människor in till städerna i låg- och medelinkomstländer, år 2030 kommer uppskattningsvis 1, 5 miljarder flickor att bo i städer. Och flytten från landsbygden betyder ofta att både risker och möjligheter ökar. Att bo i en stad innebär större chans för flickor att kunna utbilda sig och engagera sig politiskt, och de löper mindre risk att behöva gifta sig unga.

Men de har samtidigt flyttat från ett socialt sammanhang som kan fungera som skydd, till en stad där de behöver navigera sig fram på ett nytt sätt. Risken ökar för att utsättas för sexuella trakasserier, hamna i osäkra miljöer och att utnyttjas på olika sätt.

Plan Internationals program Safer cities for girls är ett samarbete mellan Plan International, FN:s boende- och bosättningsorgan UN Habitat och Women In Cities International. Här bemöter vi de här problemen och arbetar just nu i sex storstäder i världen: New Delhi, Kairo, Hanoi, Kampala, Nairobi och Lima.Genom att involvera lokalsamhällen, kvinnogrupper och aktivister som kämpar för barn och ungas rättigheter vill vi öka säkerheten och motverka sexuella trakasserier och våld på offentliga platser.

I New Delhi bor över sju miljoner flickor och kvinnor och enligt en undersökning känner sig 90 procent av de tillfrågade osäkra i huvudstaden.

– Människor tror att flickor är svaga och vi anses vara lätta mål. I Indien ökar fallen av trakasserier och många rapporteras inte, säger Ananya, 15 år. Hon är en av närmare 400 flickor och kvinnor mellan 13 och 25 år som fått träning i självförsvar genom Plan Internationals samarbete med polisen i New Delhi.

– Genom de här kurserna förbättras situationen gradvis. Det hjälper dem också våga attrapportera händelser som handlar om deras säkerhet, säger Raj Bala som är huvudkonstapel på den lokala polisen.

Ananya tycker att kunna självförsvar är viktigare än någonsin för flickor.

– Vi går i skolan varje dag, till träningar, marknaden och andra ställen. Nu när vi vet hur vi kan försvara oss blir livet enklare, säger Ananya.

Safer cities for girls har också involverat över 22 000 flickor, pojkar, unga och föräldrar i olika samhällsaktiviteter och 200 000 invånare har ställt sig bakom projektet. Plan International Indien har, tillsammans med samarbetspartner, satt upp säkra 206 säkra platser i New Delhi.