Ny studie: Städer inte säkra för flickor och unga kvinnor

En ny studie från Plan International Sverige visar att våld och trakasserier är vardag för flickor och unga kvinnor som lever i städer. Studien synliggör de ständiga sexuella trakasserier och övergrepp som många unga kvinnor och tjejer i världens storstäder lever med.

En ny studie från Plan International Sverige visar att våld och trakasserier är vardag för flickor och unga kvinnor som lever i städer. Studien synliggör de ständiga sexuella trakasserier och övergrepp som många unga kvinnor och tjejer i världens storstäder lever med.

I dag på FN:s dag för världens städer lanserar Plan International Sverige rapporten “Otrygg i staden – flickors och unga kvinnors vardag”.

– Jag är trött. Trakasserierna på gatan gör ont ända in i märgen. Kanske förstår de inte att deras “komplimanger” skadar? Jag börjar bli rädd att gå hemifrån, säger en 16-årig flicka i Lima, Peru.

Tusentals flickor och unga kvinnor från fem storstäder: Lima, Madrid, Kampala, Delhi och Sydney, har i fokusgrupper och genom över 9 000 kommentarer online berättat att:

  • Våld, ofredanden och trakasserier är vardag för unga tjejer och kvinnor, det anses “normalt” och sker vid alla tidpunkter – dag som natt.
  • För det mesta står åskådare vid sidan av och ser på utan att ingripa.
  • De underliggande orsakerna är mäns beteende/agerande och inte brist på säkerhet eller belysning.
  • Flickor och unga kvinnor tvingas anpassa sitt eget beteende för att vara säkra, vilket begränsar deras frihet och möjligheter att delta i samhället på lika villkor.
  • Flickor tycker inte det är värt att anmäla trakasserier till myndigheter då de inte tror deras berättelse kommer att tas på allvar eller leda till någon konsekvens.

– Äldre män följer efter mig med bil när jag är på väg hem från jobbet, de brukar be mig ha sex med dem, säger en 22-årig ung kvinna i Kampala, Uganda.

– För oss är det här inget nytt. Det viktigaste resultatet är att hela världen får se hur otrygga vi känner oss. De trakasseras oss, de tar på oss, de gör allt möjligt mot oss. Nu finns det äntligen nerskrivet, säger en 21-årig kvinna från Madrid i Spanien, som deltagit i en av studiens fokusgrupper.

– Vi kräver ett ändrat fokus. Till att börja med måste vi sluta skylla på bristande gatubelysning och tjejerna själva för att istället motverka de normer, attityder, system och strukturer som hindrar jämställdhet och tjejers trygghet, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige.

Också i Sverige är unga tjejer i städer de som är mest otrygga och i störst utsträckning tvingas begränsa sin rörelsefrihet, enligt Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning (2018). Exempelvis uppger 27 procent av tjejer i åldern 16-24 år i storstäder att de utsatts för sexualbrott det senaste året.

Flickor och unga kvinnor tvingas anpassa sitt eget beteende för att vara säkra, vilket begränsar deras frihet och möjligheter att delta i samhället. För att skapa trygga städer för flickor krävs ett långsiktigt arbete med beteendeförändringar hos allmänheten, med fokus på män och pojkar. Det krävs också beslutsfattare inkluderar flickor i arbetet och antar lagar och policys som garanterar trygghet och säkerhet.

Plan International har skräddarsytt långsiktiga program i ett tiotal städer i globala syd för att förändra staden utifrån flickors behov. Bland annat har busschaufförer i Delhi fått utbildning i hur de ska agera mot sexuella ofredanden, i Hanoi har unga tjejer använt datorspelet Minecraft för att ge förslag på hur staden kan utformas och i Kampala lanserade Plan International en marknadsföringskampanj för att öka medvetenheten om tjejers säkerhet och inkludering,och där lokala myndigheter förbättrade gatubelysning och framkomlighet efter krav från unga tjejer. I alla städer arbetar Plan International med tjej- och killgrupper för att främja jämställdhet och förebygga våld och med beslutsfattare för att de ska prioritera tjejers behov högre vid ny stadsplanering.

– Alla tjejer har rätt att känna sig trygga och säkra i sin stad. Trygga städer för flickor är trygga städer för alla, säger Mariann Eriksson.

För mer information kontakta:

Emma Cederstrand, emma.cederstrand@plansverige.org, 070-545 19 19