Stå upp för världens flickor under klimatförhandlingarna

COP25-förhandlingarna går nu in i sitt slutskede och vi ser med stor oro hur rösterna från de som är allra mest utsatta i klimatkriser har tystats; världens barn och inte minst flickor.

COP25-förhandlingarna går nu in i sitt slutskede och vi ser med stor oro hur rösterna från de som är allra mest utsatta i klimatkriser har tystats; världens barn och inte minst flickor. I vår verksamhet runt om i världen ser vi dagligen hur barn drabbas av klimatförändringarna. Flickor ges sämre förutsättningar att hantera och överleva katastrofer än pojkar. Just nu går COP25-förhandlingarna in i ett kritiskt slutskede och sätter det gemensamma ramverket för vår globala klimatpolitik. Plan International skickat ett öppet brev till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin, som är på plats på COP25 i Madrid.

– Det är nu som vi behöver stå upp för världens flickor. Sverige som land behöver driva den feministiska utrikespolitiken som vi åtagit oss. Vi vill att ministern och den svenska delegationen gör sitt yttersta för att driva framförallt två konkreta åtgärder innan förhandlingarna avslutas, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige. Vi vill att den svenska delegationen bidrar till följande: • Upprätthåller och förnyar Gender Action Plan (GAP). GAP har varit en kritisk drivkraft för att fånga upp och inkludera genusperspektivet i klimatstrategier och åtaganden men inget nytt avtal har ännu slutits. Vi vet att den svenska delegationen kan spela en viktig roll för att säkerställa att en ny GAP antas. • Säkerställer att civilsamhället får fortsatt tillgång till förhandlingarna. Vi ser med stor oro på att United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) utesluter stora delar av det civila samhället från mötet. Miljontals människor har under det senaste året gått ut på gatorna för att kräva klimatåtgärder. Under ledning av barn och ungdomar – inte minst flickor – har civilsamhället skapat ett stort engagemang kring klimatfrågan. Nu tystas många av dessa röster då stora delar av civilsamhället i går tvingades att lämna mötet.