Filmen Indiens dotter: Våldet mot flickor och kvinnor världen över måste få ett slut

Trots att brutala attacker mot flickor och kvinnor de senaste åren fördömts och uppmärksammats fortsätter våldet. ​- Vi måste starta tidigt och jobba med både flickor och pojkar för att få slut på våldtäkter och annat könsbaserat våld, säger Sara Österlund, rådgivare för ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter på Plan Sverige.

Den 8 mars, på internationella kvinnodagen, visas den uppmärksammade dokumentären Indiens dotter i SVT. Filmen handlar om den brutala gängvåldtäkten mot den 23-åriga studenten Jyoti Singh på en buss i Delhi 2012. Dokumentären är gjord av den prisade filmaren Leslee Udwin i samarbete med den internationella barnrättsorganisationen Plan.

De senaste åren har vi sett ett antal brutala attacker mot flickor och unga kvinnor världen över; mordförsöket på Malala Yousafzai, Boko Harams kidnappning av flickor i Nigeria och inte minst gängvåldtäkten mot Jyoti Singh.

– Trots att dessa fall har uppmärksammat och fördömts i hela världen fortsätter det dagliga våldet mot flickor och kvinnor, oftast i det tysta. För att råda bot på detta krävs breda och tidiga insatser där både flickor och pojkar får möjlighet att utmana traditionella könsroller och värderingar, säger Sara Österlund, som arbetar med ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter på Plan Sverige.Ny studie av våld mot kvinnor i IndienPlan har nyligen gjort en studie som bygger på intervjuer med 2 100 unga kvinnor samt 100 män och 900 föräldrar från sex olika delstater i Indien. Studien visar att nästan en tredjedel (29 procent) av de tillfrågade unga kvinnorna har blivit fysiskt utnyttjade – och siffran ökar till 37 procent om man bara ser till kvinnor på landsbygden.

En femtedel av kvinnorna uppgav vidare att de blivit trakasserade eller mobbade. Tolv procent hade någon gång blivit fysiskt tafsade på av män på ett sätt som fått dem att känna sig obekväma och ytterligare fyra procent hade tvingats till sexuella handlingar.

Indien har fått nya skarpa lagar mot våld mot kvinnor, som ett resultat av de massiva gatuprotester runt om landet som följde efter attacken mot Jyoti Singh. Trots en förbättrad lagstiftning i Indien fortsätter kvinnor att utsättas för diskriminering och våld, enligt rapporten.

Jämställdhetsarbete måste börja tidigtVåldet och diskrimineringen mot kvinnor – vare sig det sker i Stockholm, Delhi, Lagos eller Lima – är en del av samma globala problem. – Idén att kvinnor är underordnade män plockas upp tidigt av flickor och pojkar och könsrollerna fortsätter sedan att förstärkas, säger Sara Österlund. Konsekvenserna av den här ojämlikheten mellan könen är långtgående och genomsyrar de sociala institutioner och strukturer som formar flickors liv, både i privata och publika sammanhang.

Plans arbete för flickors rättigheterPlan arbetar i hela världen med att stärka flickor och unga kvinnor, exempelvis genom att öka deras kunskaper om vilka rättigheter de har – såväl vad det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter som deras rätt att bli skyddade från våld. Det är också viktigt att flickor som utsatts för sexuellt våld vet var de kan vända sig för att få stöd och hjälp att bearbeta sina upplevelser.

För mer information, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig Plan Sverige. Epost: sofia.nordenskiold@plansverige.org tel: 0768-605560