Flyktingkrisen i Medelhavet: Sverige behöver vidta omedelbara åtgärder för att skydda barn på flykt

De senaste veckorna har antalet flyktingar som försökt ta sig till Europa över Medelhavet ökat dramatiskt. De farliga båttransporterna, som leds av organiserade nätverk av människosmugglare, har lett till att nära 2000 människor omkommit hittills i år. Många av dem var barn.

De senaste veckorna har antalet flyktingar som försökt ta sig till Europa över Medelhavet ökat dramatiskt. De farliga båttransporterna, som leds av organiserade nätverk av människosmugglare, har lett till att nära 2000 människor omkommit hittills i år. Många av dem var barn.

Barnrättsorganisationen Plan International är extremt oroade över situationen för barnen som åker med dessa båtar, ibland utan vårdnadshavare. Barn dör och ännu fler kommer att dö om inte världens ledare agerar – nu.

Internationella Organisationen för Migration (IOM) uppskattar att 2015 års dödstal nu är 30 gånger högre än förra året vid den här tiden (21 april) då bara 56 omkomna migranter hade rapporterats i Medelhavet. År 2014 var det totala antalet dödsfall för migranter över Medelhavet 3 279 och IOM befarar att den siffran kommer att överstigas inom bara några veckor.

Stora risker för barn på flykt

Barn som flyr med illegala människosmugglare löper stor risk att utsättas för övergrepp, våld och skador på grund av deras ålder och sårbarhet. De riskerar dessutom att dö. Ännu högre risker är det för de barn som åker ensamma utan sina familjer. Dessutom finns det många barn som nu är föräldralösa i hemlandet när deras föräldrar dött på resa över Medelhavet.

Alla internationella åtgärder för att göra något åt situationen i Medelhavet måste prioritera barns säkerhet. Oavsett deras status som migranter eller flyktingar måste alla barn tas om hand och få sina rättigheter tillgodosedda. Barn som går igenom en sådan traumatiserande upplevelse behöver psykosocialt stöd.

Med det varmare vädret i Europa på väg befaras att antalet migranter som försöker ta sig över Medelhavet ökar ytterligare. Den mänskliga kostnaden för den illegala människosmugglingen är för hög för att ignorera.

Åtgärder för att skydda barn

Plan uppmanar Sveriges regering att sätta in omedelbara och samlade åtgärder tillsammans med Europa, som fokuserar på att komma åt de underliggande orsaker som driver på flyktingströmmar och påtvingad migration – från fattigdom till våld och konflikter. Här behövs gemensamma ansträngningar som respekterar barns säkerhet och vägleds av internationella humanitära kriterier och mänskliga rättigheter. Vi uppmanar den svenska regeringen att på EU-mötet i Bryssel särskilt sätta barnen i fokus när man diskuterar åtgärder för att förhindra tragedin i Medelhavet. För mer information, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig Plan Sverige. Epost: sofia.nordenskiold@plansverige.org Tel: 0768-605560