Liberia förklaras ebolafritt den nionde maj

Liberia kommer slutligen kunna förklaras fritt från ebolaviruset den nionde maj, om inga nya fall rapporteras innan dess. Barnrättsorganisationen Plan kommer att fira tillkännagivandet, men vill samtidigt betona att utbrottet inte är över förrän noll nya fall också rapporteras i Sierra Leone och Guinea.

Liberia kommer slutligen kunna förklaras fritt från ebolaviruset den nionde maj, om inga nya fall rapporteras innan dess. Liberianerna kan då börja återgå till ett normalt liv efter att ha levt med sjukdomen i nästan 15 månader.

För att landet ska förklaras fritt från ebola av Världshälsoorganisationen, WHO, får inga nya fall av viruset ha rapporterats på 42 dagar.

Barnrättsorganisationen Plan kommer att fira tillkännagivandet, men vill samtidigt betona att utbrottet inte är över förrän noll nya fall också rapporteras i Sierra Leone och Guinea.

– Hela landet och hela regionen håller andan efter nästan ett helt år av ångest och rädsla, säger Koala Oumarou, landschef för Plan Liberia.

– Lördagen den nionde maj kommer vara en symbolisk dag. Alla väntar på detta tillkännagivande som innebär att vi kan börja återgå till våra normala liv precis innan regnperioden.

Över 4 700 har dött av ebola i Liberia

Sedan starten på epidemin har sammanlagt 10 564 misstänkta och bekräftade fall av ebola, med 4 716 dödsfall, rapporterats i Liberia.

Plan Liberia har mobiliserat över sex miljoner dollar för att bekämpa utbrottet, stödja vårdinrättningar, öka medvetenheten på lokal nivå, stärka skyddsmekanismerna för barn och erbjuda psykologiskt stöd till drabbade barn.

Plan Sverige har tillsammans med Plan i Liberia drivit flera insatser mot ebolaepidemin i landet. Informationskampanjer, spårning av smittspridningen och mobila handtvättstationer har bidragit till att stoppa sjukdomens framfart. Drabbade barn och deras familjer har även fått psykosocialt stöd och resurser i form av mat och hushållsartiklar. Projekten har stöttats av biståndsmyndigheten Sida samt Svenska Postkodlotteriet.

– Att Liberia nu deklareras ebolafritt är ett viktigt delmål i kampen mot ebola i Västafrika. Vi firar dessa framgångar, men tar samtidigt nya krafttag för att stötta de barn som drabbats under krisen. De ska få rätt psykosocialt stöd och komma tillbaka till skolan, säger Agnes Björn, chef för Plan Sveriges humanitära insatser.

Epidemin är inte över

Liberia kommer bli det första av de tre drabbade länderna att förklaras ebolafritt, men epidemin är långt ifrån över.

– Kampen mot smittan pågår fortfarande i grannländerna Sierra Leone och Guinea, så det är inte tid att andas ut ännu, säger Agnes Björn.

Guinea rapporterade om 22 bekräftade fall veckan till 26 april. Detta kan jämföras med 19 fall veckan innan, enligt WHO. Samtidigt rapporterade tre distrikt i Sierra Leone nya bekräftade fall under samma vecka.

Lång väg till återhämtning i Liberia

– Liberia har påverkats hårt av ebolautbrottet och det kommer bli avgörande att ta itu med dess många konsekvenser under kommande månader och år, säger Koala Oumarou, landschef för Plan Liberia.

– Barn, överlevande och de många hjälparbetarna kan drabbas av långvariga psykologiska effekter.

Särskilt barnen har påverkats av utbrottet i Liberia. 4 265 barn har på olika sätt drabbats av sjukdomen och 2 951 har förlorat föräldrar.

Ett ökat antal tonårsgraviditeter har också uppmärksammats och det finns därför ett akut behov att starta och investera i mödravård och reproduktiv hälsovård i hela landet.

– Även om systematisk övervakning kommer att fortsätta vara kritiskt under de kommande månaderna, tills Sierra Leone och Guinea når noll fall, prioriterar vi skydd av barn och deras rätt till utbildning och att bygga motståndskraftiga hälso- och sjukvårdssystem för att säkerställa att Liberia kan återhämta sig från detta hemska år, säger Koala Oumarou.

– Detta kan ta årtionden och många fler resurser behövs fortfarande.

För mer information eller intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig.Tel: 0768-60 55 60. Epost: sofia.nordenskiold@plansverige.org.