Plan Sverige i Almedalen 2015

Plan medverkar under politikerveckan i Almedalen med flera olika seminarier och aktiviteter. Flickors rättigheter och barnrättsperspektivet i FN:s nya utvecklingsmål är några av de frågor som uppmärksammas.

Plan medverkar under politikerveckan i Almedalen med flera olika seminarier och aktiviteter. Flickors rättigheter och barnrättsperspektivet i FN:s nya utvecklingsmål är några av de frågor som uppmärksammas.

En feministisk utrikespolitik från vaggan till graven

Tisdag 30 juni 09.00-10.00

Plats: Sidas torg ”Sverige i världen”

Seminariet ”En feministisk utrikespolitik från vaggan till graven – vilken roll spelar demografin i biståndet?” genomförs tillsammans med Pensionärernas Riksorganisations (PRO) internationella gren – PRO Global. På det seminariet medverkar även UD:s kabinettsekreterare Annika Söder.

Syftet är att lyfta ålder som en viktig faktor också när man utformar utvecklingspolitiken. I många av Sveriges samarbetsländer utgör barn och äldre en majoritet av befolkningen, men trots det har biståndsinsatserna sällan deras behov och verklighet i fokus. Seminariet tar upp riskerna med att blunda för de demografiska utmaningarna och vad Sverige kan göra för att säkra att den feministiska utrikespolitiken kommer alla till del.

– Problem och utmaningar men också möjligheter och styrkor skiljer sig åt över livscykeln. Tyvärr tas det sällan någon hänsyn till det. Om man exempelvis vill komma till rätta med det stora antalet tonårsgraviditeter runt om i världen krävs helt andra typer av insatser än de som riktar sig till gifta kvinnor i 30-årsåldern, säger Monica Lorensson, chef för policy och påverkan på Plan Sverige.

Det humanitära biståndet

Onsdag 1 juli 12.00–13.00

Plats: Donnersgatan

Plan medverkar i ett seminarium som heter ”Sverige – en humanitär stormakt?”. Det arrangeras av Svenska nätverket för humanitära aktörer och även här är Plans fokus och infallvinkel barnperspektivet.

Sverige har länge beskrivit sig självt som en humanitär stormakt och är en av de största finansiärerna till FN-organ som UNHCR. Under seminariet diskuteras framtida strategiska utmaningar i en värld med allt större behov av humanitära insatser. Vilka frågor och utmaningar är viktigast att möta och hur?

Barns skydd mot våld i de nya utvecklingsmålen

Onsdag 1 juli 15.30–16.15

Plats: Tage Cervins gata 3C, Skandias trädgård

Tillsammans med UNICEF Sverige, SOS Barnbyar, Rädda Barnen och Barnfonden anordnar Plan seminariet ”Skydda barn mot våld – kommer de nya utvecklingsmålen att lyckas?”.

Seminariet belyser de nya hållbarhetsmålen – som ska ta vid efter millenniemålen – som spikas om några månader. När barn själv har tillfrågats hamnar frågan om att stoppa våld mot barn överst på agendan, men trots stora framsteg på andra områden har våldet mot barn inte minskat. Vad krävs för att skydda barn mot våld? Hur kan Sverige bidra och vad behöver vi göra på hemmaplan?

Läs mer om de politiska krav som Plan Sverige driver, sammanfattat i vårt barnrättsmanifest. Ladda ner manifestet.