​Sex månader efter jordbävningen i Nepal: Tusentals barn är fortfarande i riskzonen

Hundratusentals barn lever fortfarande i provisoriska boenden och saknar säkra, isolerade hem inför den annalkande vintern. En miljon barn går i temporära skolor som inte heller är rustade för den kyla som väntar. Barns säkerhet och möjligheter till utbildning är avgörande för Nepals utveckling, säger Plan International.

Hundratusentals barn lever fortfarande i provisoriska boenden och saknar säkra, isolerade hem inför den annalkande vintern. En miljon barn går i temporära skolor som inte heller är rustade för den kyla som väntar. Barns säkerhet och möjligheter till utbildning är avgörande för Nepals utveckling, säger Plan International.

– Barn under 18 år utgör 44 procent av Nepals befolkning. Det är de som är landets framtid men drabbas fortfarande av utmaningar efter jordbävningarna. Från bristen på säkra skolor till ökade risker för barn i form av barnäktenskap, barnarbete, trafficking och utnyttjande, säger Mattias Brynesson, chef för Plan International Nepal.

Jordbävningen i Nepal den 25 april, som uppmättes till 7,8 på Richterskalan, drabbade 8 miljoner människor varav 3,9 miljoner var barn. Jordbävningen utlöste i sin tur stora laviner och jordskred, samt starka efterskalv som tillsammans tog över 9 000 liv och skadade 20 000 personer. 39 av Nepals 75 distrikt drabbades mycket hårt – 600 000 hus raserades och ytterligare 280 000 hus fick omfattande skador. Sjukhus, vårdcentraler, vägar och broar förstördes. 5 000 skolor kollapsade och lämnade en miljon barn utan möjlighet till vidare skolgång.

Skydd för vintern

En omfattande internationell katastrofinsats har bistått människor i nöd med mat, tält och sjukvård. – Även om det gjorts stora framsteg för att möta människors akuta behov är allting fortfarande väldigt provisoriskt. Skolor behöver återuppbyggas, människor måste återskapa sitt levebröd, familjer behöver jordbävningssäkra hem och skydd under vinterhalvåret, säger Mattias Brynesson.

Barn som bor höga höjder kommer få uppleva minusgrader, ner till minus tio, redan nu i november och ända fram till april. Det är familjer som bor i isolerade bergsområden, ofta avskurna från humanitär hjälp. Plan International förser nu 16 000 hushåll med byggmaterial, filtar och kläder samt utrustar temporära skolor med isolering så att barn kan fortsätta sin utbildning under vintern.

Ökad risk för trafficking och barnarbete

Plan International behöver 20 miljoner euro för att kunna möta barns behov på kort och lång sikt gällande utbildning, boende och skydd. Vi satsar resurser på att motverka komplexa problem som barnäktenskap, trafficking, barnarbete och våld – problem som existerade innan jordbävningen men som vi nu ser ökar. Det bästa sättet att skydda barn i en katastrof är att se till att de kan gå i skolan.

– Det finns så många problem i vårt samhälle och det behövs utbildning för att lösa dem. Jag uppmanar alla föräldrar att skicka sina barn till skolan, säger Manju, 13 år, från distriktet Dolakha som drabbades hårt av jordbävningen.

För intervjuer med Mattias Brynesson, chef för Plan International Nepal, kontakta: Sofia Klemming Nordenskiöld. Tel 0768-605560. Epost: sofia.nordenskiold@plansverige.org

Mer information, bilder och filmer finns på vår webb.

Plan Internationals arbete i Nepal

Plan har arbetat i Nepal sedan 1978 och kunde med lokal personal snabbt sätta in insatser i de jordbävningsdrabbade områdena. Under de sex månader som gått har vi hjälpt över 255 000 människor med provisoriska boenden, mat, vatten, sanitet samt skyddat barn genom barnsäkra platser och tillfälliga skolbyggnader. I nästa fas under återuppbyggnaden är det avgörande att nya skolor och kliniker byggs på ett sätt som klarar framtida katastrofer. Plan International kommer att bygga nya säkra skolor för 135 000 barn, som särskilt ska inkludera flickor och funktionshindrade elever. Vi kommer också att utbilda elever och lärare så att de vet hur de ska agera i händelse av en ny katastrof.