Skydd av barn extra viktigt efter jordbävningen

Barnrättsorganisationen Plan International deltar i behovsbedömningen efter jordbävningen i södra Asien, tillsammans med FN och de lokala myndigheterna. Det är nu viktigt att säkerställa skyddet av barn och att göra barn delaktiga i återuppbyggnadsarbetet.

Barnrättsorganisationen Plan International deltar i behovsbedömningen efter jordbävningen i södra Asien, tillsammans med FN och de lokala myndigheterna. Det är nu viktigt att säkerställa skyddet av barn och att göra barn delaktiga i återuppbyggnadsarbetet.

Jordbävningen i Asien tog hundratals människors liv och raserade tusentals hus, främst i Pakistan och Afghanistan. Det kommer dock dröja innan man har den fulla bilden av skadorna. För Plan International är det viktigt att snabbt bedöma situationen för barnen, som är den grupp som drabbas hårdast i katastrofer.

– Barns behov glöms ofta bort i samband med katastrofer, säger Unni Krishnan, chef för Plan Internationals katastrofberedskap och respons. Att barn skyddas är högsta prioritet för oss nu.

Barn extra sårbara

Att barn är extra sårbara i samband med katastrofer var tydligt efter jordbävningen som drabbade regionen år 2005, då fler än 75 000 människor miste livet. Närmare en fjärdedel var barn och många av dem dog när skolbyggnader rasade in.

– Jordbävningar dödar inte människor, det gör istället dåliga byggnader, och ofta är dessa skolor där många barn befinner sig, säger Unni Krishnan.

För de barn som överlever har livet förändrats över en dag. Man har fått hela sin trygghet krossad och många har förlorat anhöriga, sitt hem och sin trygghet. Ett raserat skyddsnät innebär en ökad risk för övergrepp och exploatering som till exempel trafficking, prostitution och barnarbete.

Viktigt att lyssna på barnen

Barn drabbas hårt i katastrofer, men det är också hos dem som den stora förändringspotentialen finns, vilket blir viktigt både i den direkta responsen efter jordbävningen och i det långsiktiga återuppbyggnadsarbetet.

– Det är viktigt att barns perspektiv tas tillvara i det arbete som nu tar vid, säger Pia Stavås Meier, programchef på Plan International Sverige. Barn har unika kunskaper som vuxna saknar och har mycket att bidra med.

Att involvera barn blir också en enormt viktig del av återhämtningsarbetet.

– Att känna att man blir lyssnad på och är betydelsefull gör att många barn mår bättre och återhämtar sig snabbare, säger Pia Stavås Meier.

Följ oss på Twitter och Facebook för löpande uppdateringar.

Om du vill ge ett stöd till Plan Internationals arbete för att skydda barn i samband med katastrofer så kan du sms:a KATASTROF till 72910 så skänker du 100 SEK.