Överfulla flyktingläger och regnperiod sätter 110 000 burundiska flyktingar i fara

Hälsosituationen och skyddet för burundiska flyktingar i redan överfulla läger i Tanzania riskerar att förvärras när flyktingströmmen nu ökar, varnar Plan International, Oxfam, International Rescue Committee, Help Age International, Danska flyktingrådet och Rädda Barnen.

Hälsosituationen och skyddet för burundiska flyktingar i redan överfulla läger i Tanzania riskerar att förvärras när flyktingströmmen nu ökar, varnar Plan International, Oxfam, International Rescue Committee, Help Age International, Danska flyktingrådet och Rädda Barnen.

Rapporter om förvärrad politisk instabilitet i Burundi spär på farhågorna om att de ökade flyktingströmmarna till grannländerna kommer få situationen i lägren att nå bristningsgränsen. 

110 000 burundiska flyktingar befinner sig i Tanzania, uppdelade i två läger, Nyarugusu och Nduta, och hundratals nya anländer varje dag. Nyarugusu, dit flyktingar kommit sedan april, är numera världens tredje största flyktingläger. Flera månader efter ankomsten bor många fortfarande i överfulla masstält där blöta jordgolv och trånga utrymmen ökar riskerna för luftvägsinfektioner och vattenburna sjukdomar. Insatserna i lägren är bara finansierade till drygt 30 procent och om tillströmningen fortsätter de kommande veckorna utan att finansieringen ökar, väntar en än större kris.

Barn mest sårbara

– Barn är de mest utsatta i den här situationen, säger Jorgen Haldorsen, landchef för Plan International i Tanzania. Vi måste fortsätta stödja föräldralösa och barn som har kommit ifrån sina föräldrar och säkra att sårbara barn får skydd och psykosocial stöd.

Regnsäsongen har redan börjat i Tanzania och malaria och diarré ökar i takt med att lägren översvämmas av de kraftiga regnen och tält och latriner förstörs. Risken för ett kolera-utbrott är överhängande, speciellt eftersom flera utbrott redan pågår i Burundi och intilliggande områden i Tanzania.

Glömd kris som saknar resurser

Den pressade situationen befaras leda till att de burundiska flyktingar som funnit säkerhet i Tanzania snart står utan tak över huvudet, hälsovård, skola och skydd av barn. Agnes Björn, som lett Plan Internationals insatser i lägren kommenterar situationen:

– Det finns ett desperat behov av ökade resurser om vi ska kunna fortsätta jobba för flyktingbarnens rättigheter. Burundikrisen är en bortglömd kris långt från våra svenska medier. Vi får inte glömma alla de barn som påverkas av den globala flyktingkrisen, oavsett om de får uppmärksamhet eller inte.

Hjälporganisationer vädjar nu till givare att skyndsamt öka sitt stöd så att den växande humanitära krisen kan avvärjas.

För mer information och intervju kontakta:

Agnes Björn, humanitär chef, Plan International Sverige, 070-2960352, agnes.bjorn@plansverige.org

Emmanuel Kihaule, kommunikationsansvarig, Plan International Tanzania +255 22 2773264/72 / +255 767 180 937, emmanuel.kihaule@plan-international.org

Plan International är på plats i de två flyktinglägren Nyarugusu och Nduta i Tanzania för att säkerställa skyddet av barn. I det största lägret, Nyarugusu, är fler än 3 400 barn registrerade som ensamkommande eller separerade från sina föräldrar. I båda lägren utgör barn 60 % av invånarna.