Barn i Zimbabwe hårt pressade av matbrist

Det torra klimatet i stora delar av södra Afrika får redan idag stora konsekvenser för barnen i de berörda länderna. Om inget görs för att vända utvecklingen riskerar hundratusentals barn livslånga konsekvenser i form av utebliven skolgång, tidiga äktenskap eller sjukdomar, rapporterar barnrättsorganisationen Plan International.

Det torra klimatet i stora delar av södra Afrika får redan idag stora konsekvenser för barnen i de berörda länderna. Om inget görs för att vända utvecklingen riskerar hundratusentals barn livslånga konsekvenser i form av utebliven skolgång, tidiga äktenskap eller sjukdomar, rapporterar barnrättsorganisationen Plan International.

Ett av länderna som drabbats hårt av den torka som väderfenomenet El Niño för med sig är Zimbabwe. Risken för svält är överhängande och då är det de minsta barnen under 5 år som drabbas hårdast. Landets regering har begärt ungefär 12 miljarder kronor i akuthjälp från det internationella samfundet för att undvika en svältkatastrof.

– Just nu är 2,8 miljoner människor i akut behov av stöd för att kunna får mat för dagen, säger Lennart Reinius, chef för Plan International Zimbabwe. Många av dessa miljoner människor är barn. Behoven är jättestora och vår målsättning är att samla in 90 miljoner till mat, skolgång, sociala insatser, vatten och sanitet samt familjeförsörjning.

Långtgående konsekvenser

Barnrättsorganisationen Plan International, som arbetat i Zimbabwe i flera decennier, ser konsekvenserna av torkan i sitt arbete. Vid sidan av ökad utsatthet för sjukdomar som malaria, diarré och kolera så får också El Niño mycket långtgående sociala konsekvenser. Barn är alltid bland de mest sårbara.

Plan International ser bland annat att flickor gifts bort i högre grad än tidigare och att familjer migrerar och splittras i sökandet efter inkomster. De rutiner och system som fanns på plats förstörs snabbt vilket får livslånga konsekvenser för de drabbade barnen.

– När matbristen blir för stor så tvingas familjer ta sina barn ur skolan för att klara försörjningen, säger Agnes Björn, humanitär chef på Plan International Sverige. Om familjerna tar hem några av sina barn från skolan så är det oftast flickorna som inte får sin utbildning. Konsekvenserna för dessa barn riskerar att förfölja dem för resten av livet, exempelvis i form av minskad ekonomisk frihet för tidigt barnafödande med stora risker för livshotande komplikationer.

El Niño leder till matbrist

Väderfenomenet El Niño, som påverkar väderförhållanden i hela världen, beror på att ytvattnet i de östra delarna av Stilla Havet värms upp kraftigt med viss regelbundenhet. Resultatet är att vissa områden drabbas av stora översvämningar på grund av kraftig nederbörd. Samtidigt får andra länder så lite regn att det leder till svår torka.

För mer information och intervjuer, kontakta Agnes Björn 070-296 03 52.