Plan International redo för insats efter jordbävning i Ecuador

Barnrättsorganisationen Plan International tar en aktiv del av den nationella katastrofstödsinsats som inletts efter lördagens jordbävning i Ecuador. Organisationen står redo, genom sin lokala närvaro i landet, att stötta barn och deras familjer för att inte jordbävningen ska leda till livslånga konsekvenser för utsatta barn.

Barnrättsorganisationen Plan International tar en aktiv del av den nationella katastrofstödsinsats som inletts efter lördagens jordbävning i Ecuador. Organisationen står redo, genom sin lokala närvaro i landet, att stötta barn och deras familjer för att inte jordbävningen ska leda till livslånga konsekvenser för utsatta barn.

Efter lördagens jordbävning i Ecuador har Plan International, med verksamhet i landet sedan decennier tillbaka, inlett en insats för att minimera konsekvenser av naturkatastrofen. Fortfarande rapporteras efterskalv och katastroftillstånd har utlysts i sex provinser.

Fokus just nu är på grundläggande behov som tillgång till mat, rent vatten och grundläggande sanitet.

– Genom vår personal på plats så gör vi just ni bedömningar av hjälpbehovet, säger Agnes Björn, chef för katastrofinsatser på Plan International Sverige. Vår erfarenhet är att barn alltid drabbas hårdast när naturkatastrofer inträffar. Förutom att dödas eller skadas så kan barn ha blivit föräldralösa eller av andra anledningar separerats från sina familjer.

Även när den omedelbara faran är över är barn oerhört utsatta och i behov av stöd. Jordbävningar förstör infrastruktur och system som är kritiska för barns fortsatta utveckling.

– På lite längre sikt måste vi arbeta för att skolor och liknande system inte påverkas eftersom en avbruten utbildning kan få livslånga konsekvenser för de utsatta, fortsätter Agnes Björn.

Det var på lördagen som en jordbävning som mätte 7,8 på richterskalan slog till i närheten av kuststaden Muisne i Ecuador. Fortfarande är det exakta antalet döda inte klarlagt, men de senaste rapporterna nämner att minst 272 personer har omkommit, vilket gör jordbävningen till den värsta i landet på 67 år. Över 2 000 personer har skadats.

Plan International har arbetat i Ecuador sedan 1962 och organisationens arbete påverkar idag 800 000 personer i elva provinser: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, och Santa Elena.