Plan International Sverige får ny generalsekreterare

Mariann Eriksson har utsetts till ny generalsekreterare för Plan International Sverige av styrelsen. Mariann kommer att ersätta Anna Hägg-Sjöquist, som efter att byggt upp och lett Plan International Sverige sedan starten 1997, valt att nu lämna över till en ny generalsekreterare. Mariann Eriksson tillträder den 1 december.

Mariann Eriksson har utsetts till ny generalsekreterare för Plan International Sverige av styrelsen. Mariann kommer att ersätta Anna Hägg-Sjöquist, som efter att byggt upp och lett Plan International Sverige sedan starten 1997, valt att nu lämna över till en ny generalsekreterare. Mariann Eriksson tillträder den 1 december.

– Anna Hägg-Sjöquist har byggt upp en fantastisk verksamhet där vi nu har en stabil plattform att utveckla vidare och vi är övertygande om att Mariann Eriksson är rätt person för uppdraget. Hon har förmågan att inspirera och leda medarbetarna och ytterligare driva Plan International Sveriges frågor på hemmaplan och internationellt, säger Marianne Barner, styrelseordförande för Plan International Sverige.

Mariann Eriksson har en lång karriär inom både näringslivet och den ideella sektorn och är en erfaren och uppskattad ledare, senast som marknadsdirektör på WWF Sverige.

– Det känns oerhört spännande att få arbeta med själva grunden i hållbarhetsarbetet – att skapa en bättre värld för barn och ungdomar. Här spelar Plan International Sverige en nyckelroll och för att vi ska kunna bidra ännu mer kommer vi att stärka organisationen, öka påverkansarbetet och se till att ännu fler viktiga insatser kan finansieras, säger Mariann Eriksson.

Fakta om Plan International Sverige

Plan International Sverige startades i Sverige av Anna Hägg-Sjöquist 1997 och är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 72 länder i världen. På kontoret i Stockholm arbetar idag ett 80-tal personer och förra verksamhetsåret omsatte vi 430 miljoner kronor, en ökning med 38 procent jämfört med föregående år. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Vi arbetar på gräsrotsnivå tillsammans med barn för att stödja deras rätt till utbildning, hälsa och skydd från våld och övergrepp, inklusive under katastrofer. Vi försöker också påverka stater på nationell och global nivå att ta sitt ansvar så att barns rättigheter efterlevs.

För mer information kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig. Tel: 0768-605560 Epost: sofia.nordenskiold@plansverige.org