#childmothers visas i FN i Genève

I dag samlas världens ledare i FN:s råd för mänskliga rättigheter. I samband med det visar Plan International och FN:s befolkningsfond den uppmärksammade fotoutställningen #childmothers med bilder av Pieter ten Hoopen i FN i Genève. #childmothers lyfter frågan om de miljontals flickor under 15 år som föder barn varje år – ofta med risk för sina liv.

I dag samlas världens ledare i FN:s råd för mänskliga rättigheter. I samband med det visar Plan International och FN:s befolkningsfond den uppmärksammade fotoutställningen #childmothers med bilder av Pieter ten Hoopen i FN i Genève. #childmothers lyfter frågan om de miljontals flickor under 15 år som föder barn varje år – ofta med risk för sina liv.

Varje sekund, runt om i hela världen, ser vi hur flickors drömmar och möjligheter hotas av traditionella normer och konservativa krafter. I Nigeria kidnappar Boko Haram flickor som utbildar sig och tvingar dem att gifta sig eller bli sexslavar. I El Salvador förväntas tolvåriga flickor som utsatts för våldtäkt föda sina barn och i Bangladesh diskuterar regeringen möjligheten att – i vissa fall – tillåta barnäktenskap igen. I USA har man beslutat att strypa stöd till organisationer som förespråkar eller erbjuder abort. Det kommer att få konsekvenser på en rad andra områden, som ungas tillgång till sexualundervisning och preventivmedel.

– Att flickor inte tillåts bestämma när, om och med vem de vill gifta sig eller skaffa barn är ett brott mot deras mänskliga rättigheter. Det här är en fråga som går att lösa med politisk vilja och mod. Världens ledare måste agera nu för att flickor ska få möjlighet att utbilda sig och leva fullgoda liv, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Varje år föder uppskattningsvis två miljoner flickor under 15 år barn. Räknar man alla flickor som blir mödrar innan de fyllt 18 år är antalet sju miljoner. Unga flickor löper störst risk att dö eller skadas i samband med graviditet och förlossning. Detta är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna hos flickor i låg- och medelinkomstländer.

Poko*, 15 år, från Burkina Faso är en av 20 flickor från sju länder som intervjuas i #childmothers. Poko var bara tolv år när hon blev gravid och höll på att förblöda under förlossningen. Idag tillbringar hon dagarna med att ta hand om sin treårige son och sälja mat på marknaden. Drömmarna om att gå klart skolan har Poko fått ge upp.

– Flickor som Poko riskerar att drabbas extra hårt av USA:s beslut att återinföra Mexico City Policy. Förutom att aborträtten inskränks, innebär beslutet att organisationer som driver exempelvis ungdomsmottagningar där unga kan få rådgivning och tillgång till preventivmedel, riskerar att få sina anslag indragna, säger Mariann Eriksson.

Tonårsgraviditeter är tätt sammankopplat med brott mot flera av flickors rättigheter. Världens länder har kommit överens om FN:s globala mål – inklusive mål 3 om hälsa och mål 5 om jämställdhet. Ändå är det tydligt att det finns ett stort motstånd hos flera regeringar att tackla just jämställdhetsfrågor och frågor som har att göra med flickors och kvinnors egenmakt och rätt att bestämma över sina egna kroppar.

Detta är helt oacceptabelt. Regeringar måste agera nu för att skydda flickors rättigheter och ge dem möjligheter till en bättre framtid. Plan International har fem konkreta förslag på hur världens regeringar kan stötta flickor och skapa en bättre framtid:

  • Sexuellt våld mot flickor måste upphöra och skadliga traditionella könsnormer förändras.
  • Barnäktenskap och könsstympning måste utrotas.
  • Alla barn behöver få tillgång till åldersanpassad sexualundervisning i skolan.
  • Ökad tillgång till åldersanpassad sexualundervisning, rådgivning och preventivmedel för barn och unga.
  • Stöd till unga mammor så att de kan ta hand om sina barn och komma tillbaka till skolan.

#childmothers är ett initiativ av Plan International och FN:s befolkningsfond för att lyfta frågan om barn som föder barn på den politiska agendan. På vernissagen i FN:s huvudbyggnad Palais des Nations i Genève den 28 februari kommer bland andra FN:s chef i Genève, Michael Müller, och Plan Internationals globala generalsekreterare, Anne-Birgitte Albrechtsen, att tala. Dessutom ska det hållas en paneldiskussion med regeringsrepresentanter och ambassadörer från Burkina Faso, Bangladesh, Haiti och Sverige. Läs mer om initiativet på www.childmothers.org

* Namnet är ändrat för att skydda flickornas identitet.