Tusentals barn utsätts för våld av Boko Haram

Plan International välkomnar frisläppandet av 82 av de skolflickor som kidnappades av Boko Haram i Nigeria år 2014. Samtidigt som den värsta av mardrömmen är över för familjerna till de släppta flickorna är det viktigt att påminna om de tusentals flickor och pojkar som har försvunnit under de senaste sju åren i spåren av Boko Harams terror.

Plan International välkomnar frisläppandet av 82 av de skolflickor som kidnappades av Boko Haram i Nigeria år 2014. Samtidigt som den värsta av mardrömmen är över för familjerna till de släppta flickorna är det viktigt att påminna om de tusentals flickor och pojkar som har försvunnit under de senaste sju åren i spåren av Boko Harams terror.

Många barn befinner sig fortfarande i fångenskap av Boko Haram där de utsätts för övergrepp, utnyttjas som sexslavar och tvingas till barnäktenskap. Plan International känner enorm solidaritet med dessa barn och kräver att de släpps omedelbart.

– Flickor som återvänder till sina hem efter att ha rymt från fångenskap, ofta med egna barn, utsätts för stigma och utanförskap. Vi ger dessa flickor psykosocialt stöd och tillgång till hälsovård. Vi hjälper dem också att integrera sig i samhället genom att erbjuda dem utbildning och yrkesträning för att de ska kunna försörja sig, säger Agnes Björn, chef för Plan International Sveriges humanitära arbete, som själv har varit på plats och arbetat i nordöstra Nigeria, området där skolflickorna kidnappades ifrån.

17 miljoner på flykt i regionen

Boko Harams våld har fått enorma konsekvenser för hela Lake Chad-regionen. Totalt är 17 miljoner människor i Nigeria, Chad, Niger och Kamerun drabbade av terrorn och många har förlorat sina hem och sitt levebröd när de tvingats på flykt. Drygt fem miljoner av dessa är i akut behov av mat på grund av att de förlorat sina jordbruk och gjort sig av med alla sina besparingar.

14-åriga Mahamadou lever i ett flyktingläger i Diffa-regionen i Niger där han behöver bearbeta det han har varit med om: – Vi tvingades lämna vår hemby för att komma undan Boko Harams attacker. Men de hittade oss och jagade iväg oss. Till sist fick vi skydd i Diffa, men det var svårt att ta sig dit, eftersom vi behövde korsa Yobefloden för att komma i säkerhet. Jag var så törstig och hade inga skor och vi skildes från våra släktingar och vänner, berättar Mahamadou och fortsätter:

– Just nu går jag inte i skolan. Men Plan Internationals trygga område gör att jag kan tänka på annat under dagarna.

Falmata, 10 år, har en liknande historia och har varit på flykt från Nigeria i fyra år nu:- Innan Boko Harams attacker levde vi lyckligt hemma. Sedan var vi tvungna lämna allt, vi övergav vårt hus och hela vårt samhälle, säger hon.

Viktigt att kidnappade barn släpps omedelbart

Både Mahamadou och Falmata får stöd genom Plan Internationals barnsäkra platser där barn kan lära och leka tillsammans med sina vänner och få det psykosociala stöd de behöver.

– Plan International uppmanar samtliga aktörer på plats i nordöstra Nigeria att förstärka sitt arbete för att alla barn som hålls fångna av Boko Haram släpps omedelbart. Vi vill också att samtliga, och speciellt Nigerianska myndigheter, ska garantera en miljö som präglas av trygghet och icke-våld där barn kan få sina basala fri- och rättigheter tillgodosedda, säger Agnes Björn.

Fakta: Så drabbas barnen av Boko Harams våld

Tusentals barn har kidnappats av Boko Haram och tvingats till barnäktenskap eller används som sexslavar eller barnsoldater. Barn är en särskild måltavla eftersom terrorgruppen specifikt har attackerat och bränt ner skolor. Ytterligare miljoner barn har drabbats av våld, tvingats fly från sina hem, skilts från sina föräldrar eller blivit föräldralösa. Dessa barn riskerar i högre utsträckning att utsättas för sexuella övergrepp, våld eller att rekryteras till beväpnande grupper. Miljoner barn saknar också mat för dagen på grund av konflikten.

För mer information, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld:sofia.nordenskiold@plansverige.org/tel 0768-605560.