Mens-emoji ska bryta tystnaden kring mens

Varje dag har 800 miljoner flickor och kvinnor i världen mens. Trots detta är mens fortfarande ett tabubelagt ämne, vilket påverkar flickors liv negativt runt om i hela världen. Barnrättsorganisationen Plan International vill bryta tystnaden och har i en kampanj efterlyst en ny mensemoji.

Varje dag har 800 miljoner flickor och kvinnor i världen mens. Trots detta är mens fortfarande ett tabubelagt ämne, vilket påverkar flickors liv negativt runt om i hela världen. Barnrättsorganisationen Plan International vill bryta tystnaden och har i en kampanj efterlyst en ny mensemoji.

Över hela världen stigmatiseras och exkluderas flickor och kvinnor för att de har mens, vilket får allvarliga konsekvenser – socialt, ekonomiskt och hälsomässigt. Miljontals flickor stannar hemma från skolan varje gång de har mens för att de saknar tillgång till toaletter, rent vatten och mensskydd. Plan International lanserade i slutet av maj en ny kampanj kring mens som syftar till att bryta det tabu som finns i många länder och göra det lättare för tjejer och kvinnor att prata om mens med vänner, familj, partner och kollegor. Bland närmare 55 000 röster har nu ett par trosor med små bloddroppar på valts som vinnande design för att skapa en ny mensemoji.

– Det är fantastiskt att se hur många som engagerat sig i kampanjen och röstat på sin favoritdesign. Det skickar ett kraftfullt budskap att flickor och kvinnor vill öppna upp debatten kring mens och öka medvetenheten. Om en mensemoji kan bryta tystnaden är det bra, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

En nyligen genomförd undersökning av Plan International i Storbritannien visar att nästan hälften av kvinnorna i åldern 18-34 år skulle använda en emoji för att prata om sin mens, om det fanns en tillgänglig. Hälften av kvinnorna i samma åldersgrupp tror också att en mensemoji skulle göra det lättare för dem att prata om mens med vänner och partner.

Undersökningen visar också att stigmatiseringen kring mens är utbredd. Två tredjedelar av de tillfrågade känner sig inte bekväma att diskutera mens med sina pappor eller manliga vänner och var tionde kvinna tvekar att pratar om det med sina kvinnliga vänner.

Den vinnande designen kommer nu att skickas till Unicode, ett företag som hanterar distributionen av emojis över hela världen. Om förslaget på en emoji för mens blir godkänt kommer den nya symbolen att kunna börja användas 2018.

Fakta om Plan Internationals arbete med mens

Plan International arbetar sedan en längre tid med frågor som rör mens och menshygien på olika sätt, som exempelvis program för att stärka ungas sexuella och reproduktiva hälsa, vatten- och sanitetsprogram och utbildningsinsatser. Målet med vårt arbete är att säkra att flickor och kvinnor kan hantera sin mens på ett tryggt och bekvämt sätt och att motverka stigman och tabun kring mens.