Barn allt oftare måltavlor i konflikter

Utdragna konflikter i kombination med ökande extremism gör att allt fler barn tvingas växa upp under våldsamma omständigheter. I dag är det Internationella dagen för humanitärt arbete som i år lyfter fram alla de civila och biståndsarbetare som blir utsatta för våld.

Utdragna konflikter i kombination med ökande extremism gör att allt fler barn tvingas växa upp under våldsamma omständigheter. I dag är det Internationella dagen för humanitärt arbete som i år lyfter fram alla de civila och biståndsarbetare som blir utsatta för våld.

Exemplen är många. I Nigeria kidnappas flickor av den militanta islamistgruppen Boko Haram för att utföra våldsbrott, eller tvingas in i äktenskap och sexslaveri. I Sydsudan hotas tre miljoner barn av undernäring bland annat på grund av väpnad konflikt. Barn på flykt från Syrien löper stor risk att både  bli utan skolgång och att tvingas in i barnarbete.

Internationella dagen för humanitärt arbete har initierats för att uppmärksamma alla dem som drabbats av humanitära kriser och de som riskerar sina egna liv för att rädda andras. Tiotals miljoner barn riskerar att fastna i väpnade konflikter och bli måltavlor för attacker, enligt FN.

I år ligger ett särskilt fokus på att uppmana världens ledare att skydda civila och biståndsarbetare som lever mitt i konfliktzoner. I början av augusti dödades sex volontärer från Röda Korset i en attack, den tredje i år där humanitära hjälparbetare från organisationen dödats. Barn blir också allt oftare utsatta för attacker och våld.

— Vi ser en oroande trend där barn är måltavlor i konflikter. Skolor attackeras, barn tvångsrekryteras, dödas och utnyttjas i våldets skugga. Barn ska inte vara måltavlor i krig, den trenden måste upphöra, säger Agnes Björn, humanitär chef på Plan International Sverige.

Centralafrikanska republiken har plågats av konflikt sedan 2013. I konflikter rubbas även det vanliga sociala skyddsnätet, som att barn måste sluta skolan för att familjer tvingas på flykt. Minst 13 000 barn har även rekryterats till beväpnade grupper på båda sidor, enligt FN. En del barnsoldater har släppts efter arbete av Plan International och andra samarbetspartners, men eftersom våldet fortsätter i landet är risken hög att de återrekryteras och framtiden är osäker. Plan International arbetar för att ge barnen psykosocialt stöd och för att de ska komma tillbaka i skola eller få möjligheter att lära sig ett yrke, som att sy eller snickra, för att kunna försörja sig.

— Plan International arbetar på plats i de här miljöerna för att skydda barn mot våld och övergrepp. Vi arbetar för att bygga en tryggare framtid där skola och lek är en självklar del av vardagen istället för kris och död. Att mobilisera lokalsamhällena för att skydda skolor är bland annat en strategi som har fungerat bra i en del konfliktmiljöer, säger Agnes Björn.

Internationella dagen för humanitärt arbete uppmärksammas av FN och dess samarbetsorganisationer i sociala medier under hashtag #notatarget.