Plan International Sverige får 34 miljoner av Postkodlotteriet

Plan International Sverige fick 22 miljoner kronor i stöd när Postkodlotteriet ikväll höll sin årliga utdelning. Dessutom fick organisationen ytterligare hela 12 miljoner för ett specialprojekt med fokus på flickor i utsatta områden i Sverige och Senegal.

Plan International Sverige fick 22 miljoner kronor i stöd när Postkodlotteriet ikväll höll sin årliga utdelning. Dessutom fick organisationen ytterligare hela 12 miljoner för ett specialprojekt med fokus på flickor i utsatta områden i Sverige och Senegal.

“Vi är oerhört glada och tacksamma att Postkodlotteriet fortsätter stödja vår verksamhet för barns rättigheter och flickors lika villkor. Stödet är viktigt och innebär att vi kan genomföra satsningar i områden där det har som mest effekt för utsatta barn,” säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Plan International Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009. Totalt har Plan International Sverige mottagit 170 miljoner kronor varav 40 miljoner till olika specialprojekt. I dagsläget använder Plan International Sverige det ickeöronmärkta basstödet till bland annat arbete för flickors särskilda utsatthet och barn som drabbas av katastrofer.

Världen över begränsas flickors möjligheter att ta plats på grund av patriarkala normer och traditioner. Stödet från Postkodlotteriet möjliggör även ett specialprojekt med en satsning som ger flickor i utsatta områden i Sverige och Senegal utrymme och verktyg att skapa en hållbar förändring för jämställdhet. Projektet “Sisters Create” handlar om musik och yttrandefrihet i Sverige och Senegal. Plan International Sverige är huvudsökande och Fryshuset medsökande.

“Det finns en stor kraft hos flickor att bli aktörer för förändring. I projektet “Sisters Create” arbetar vi tillsammans med Fryshuset och drar nytta av varandras styrkor för att stödja tjejer att bli aktörer för ökad jämställdhet – både här hemma i Sverige och i Senegal, säger Mariann Eriksson.

För mer information vänligen kontakta

Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig Plan International Sverige, sofia.nordenskiold@plansverige.org, tel: 0768-605560.