Sveriges röst behövs för flickors rättigheter

Sveriges röst behövs för flickors rättigheter

När FN förhandlar om ny resolution för barns rättigheter i humanitära situationer behövs Sveriges röst för tonårsflickornas rättigheter.

När FN förhandlar om ny resolution för barns rättigheter i humanitära situationer behövs Sveriges röst för tonårsflickornas rättigheter.

Just nu diskuteras en ny resolution om barns rättigheter i humanitära situationer i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Plan International ser oroväckande tecken på att den nya resolutionen återigen missar att synliggöra flickors särskilda utsatthet genom att de räknas in under andra grupper som ”kvinnor”, ”barn” eller ”ungdomar”.

Plan International har i en ny rapport, “Girls’ rights are human rights”, visat att tonårsflickor saknar tillräckligt skydd i internationell rätt genom att de osynliggörs i lagtexter och faller mellan stolarna i både barnkonventionen och kvinnokonventionen. Dessutom undermineras deras rättigheter genom att stater reserverar sig just när det handlar om internationella överenskommelser som rör tonårsflickors rättigheter. Inte minst handlar det om flickors sexuella och reproduktiva rättigheter som stater reserverar sig mot. På så sätt berövas flickor inte bara rätten att bestämma över sina egna kroppar utan också över sina liv i stort.

“Risken är nu att Sverige, som del av EU-gruppen, tvingas anpassa sig till mer konservativa medlemsstater och därmed inte kan agera som den starka företrädare för flickors rättigheter som behövs”, säger Agnes Björn, humanitär chef på Plan International Sverige.

När nu den nya resolutionen för barns rättigheter i humanitära situationer diskuteras ser vi samma motstånd från flera stater att formulera de rättigheter som berör flickors sexuella och reproduktiva rättigheter. Istället försöker konservativa länder att omformulera dessa rättigheter till en allmän rätt till hälsovård, vilket ger dem utrymme att förhandla bort och försvaga flickors skydd i implementeringen av konventionen.

“Sverige måste stå emot dessa bakåtsträvande krafter och se till att ett så progressivt språk som möjligt används i utformningen av lagtexten för att motverka att konservativa stater får utrymme att underminera flickors rättigheter”, säger Agnes Björn.

Det är viktigt att den nya resolutionen erkänner flickors rättigheter och reflekterar de unika och oproportionerliga utmaningar som framför allt tonårsflickor utsätts för runt om i världen, inte minst i humanitära kriser.

För mer information, vänligen kontakta:

Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig Plan International Sverige, tel 08-58 77 55 64 eller 076-860 55 60.