Inför Forum on Gender Equality: Satsa på tonårsflickor för att förändra världen

Inför Stockholm Forum on Gender Equality 15-17 april uppmanar Plan International regeringen att sätta tonårsflickor högst upp på agendan, både under mötet och i sin nya satsning på global jämställdhet.

Inför Stockholm Forum on Gender Equality 15-17 april uppmanar Plan International regeringen att sätta tonårsflickor högst upp på agendan, både under mötet och i sin nya miljardsatsning på global jämställdhet. 

På söndag öppnar Stockholm Forum on Gender Equality, som samlar 500 jämställdhetsaktörer från hela världen, däribland författaren Chimamanda Ngozi Adichie och ledare från Väldsbanken, OECD, ILO, FN, civilsamhället och regeringar. Från regeringen deltar utrikesminister Margot Wallström, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat och vice statsminister Isabella Lövin, EU- och handelsminister Ann Linde och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.Tonårsflickor diskrimineras 

– Tonårsflickor är dubbelt utsatta och diskriminerade – de är både barn och utsätts för könsdiskriminering och mäns våld, inklusive sexuellt våld. Trots detta osynliggörs tonårsflickor i den internationella agendan för jämställdhet och barns rättigheter, säger Tomas Agnemo jämställdhetsrådgivare på Plan International Sverige.

I vårt arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor i över 50 länder ser vi hur flickor i åldern 10-19 år utsätts för specifika övergrepp som kräver specifika åtgärder. De tvingas gifta sig, könsstympas, blir mammor medan de själva är barn, utsätts för sexuella övergrepp, tas ur skolan och blir berövade information om sin egen kropp och sina rättigheter. Det här är allvarliga brott mot flickors mänskliga rättigheter som får oproportionerligt lite uppmärksamhet och resurser, både i Sverige och internationellt. Samhällens utveckling påverkas negativt när flickor stängs ute.

– Vi välkomnar regeringens kommande miljardsatsning på global jämställdhet, där vi hoppas att tonårsflickor ges en central roll som de rättighetsbärare och förändringsaktörer de är, säger Tomas Agnemo.

Flickor faller mellan stolarna i internationell lagstiftning

Plan International uppmanar därför Sveriges feministiska regering att ta klar ställning för flickors rättigheter genom att prioritera åtgärder riktade specifikt till tonårsflickor och:

  • Använda sig av det mest progressivt möjliga språket i utformning, förhandling och implementering av internationella lagar.
  • Differentiera flickors rättigheter från kvinnors och barns rättigheter eftersom flickor i verkligheten står inför unika och oproportionerliga utmaningar.
  • Uppmana andra stater att leva upp till internationella standarder där flickors rättigheter blir prioriterade och förespråka återkallelse av reservationer som begränsar flickors rättigheter.
  • Synliggöra tonårsflickor, genom att alltid synliggöra ålder inom gruppen kvinnor och kön inom gruppen barn och unga.

Genomgång av 1 400 internationella dokument: Tonårsflickor borde vara dubbelt skyddade i och med FN:s barnkonvention och kvinnokonventionen. Istället faller de helt mellan stolarna när policyer och strategier är ålders- och könsneutrala. Detta visar Plan Internationals färska genomgång av 1 400 internationella policy- och lagstiftningsdokument.

Plan International Sverige deltar på konferensen med ett seminarium om den dubbla diskrimineringen mot tonårsflickor, 15 april kl 17.30-18.45 och visar utställningen #childmothers 16-17 april. För mer information eller intervjuer, kontakta: Emma Söderström, kommunikatör på Plan International Sverige, tel: 0705-451919  emma.soderstrom@plansverige.org