Ny rapport avslöjar alarmerande situation för flickor i Sydsudan

Sexuellt våld, barnäktenskap, hårt arbete och hunger gör att många flickor i det konflikthärjade Sydsudan tappar hoppet. En av fyra intervjuade flickor har övervägt att ta sitt liv, enligt en ny rapport av barnrättsorganisationen Plan International.

Sexuellt våld, barnäktenskap, hårt arbete och hunger gör att många flickor i det konflikthärjade Sydsudan tappar hoppet. En av fyra intervjuade flickor har övervägt att ta sitt liv, enligt en ny rapport av barnrättsorganisationen Plan International.

I Sydsudan har fem års konflikt i kombination med svår matkris haft en katastrofal inverkan på tonårsflickors liv. Rapporten Adolescent Girls in Crisis: Voices from South Sudan baserar sig på en studie med 249 flickor i åldern 10-19 år i Sydsudan om deras dagliga erfarenheter av att försöka överleva i ett krigshärjat land.

Resultatet är alarmerande:

  • 26 procent av de intervjuade flickorna uppgav att de hade övervägt att ta sitt liv minst en gång under de senaste tolv månaderna. Tre fjärdedelar av de intervjuade flickorna rapporterade att deras mentala hälsa påverkas negativt av konflikten. Depression, isolering och trauma till följd av våld, övergrepp eller att ha förlorat närstående, är några av de största psykiska problemen som flickorna i studien berättar om. Samtidigt uppger de flesta att de saknar tillgång till sjukvård för mental och fysisk hälsa.
  • 77 procent av flickorna i studien uppger att de inte har tillräckligt med mat och majoriteten säger att de går och lägger sig hungriga. “Innan kriget brukade vi äta tre gånger om dagen, men nu för tiden äter vi bara en gång för att vi inte har pengar”, säger en flicka i Nimule.
  • Majoriteten av flickorna svarar att de lever i ständig rädsla för fysiskt och sexuellt våld. Flickor riskerar att utsättas för barnäktenskap, mord, kidnappning, våldtäkt och andra sexuella övergrepp. En tredjedel svarade att de hade skadats fysiskt i konflikten och 13 procent uppgav att de hade kidnappats. “Jag känner mig inte säker när jag går ut på dagen för flickor blir ofta våldtagna här i området”, säger en flicka i Nimule.
  • En stor del av flickorna rapporterar att de bär en tung börda genom att ta hand om yngre syskon och ansvara för hushållsarbete samtidigt som de försöker tjäna pengar till familjen.

Avskyvärda brott mot flickors rättigheter

Ungefär 4 miljoner människor har tvingats lämna sina hem på grund av konflikten i Sydsudan, av dem är cirka 2,4 miljoner barn. FN uppskattar att nästan två miljoner flickor och kvinnor riskerar att utsättas för könsbaserat våld. Livet har trasats sönder för miljontals flickor och många i studien uppgav att de hade slutat i skolan för att börja arbeta eller för att de tvingats in i barnäktenskap.

– De här flickorna har upplevt några av de mest avskyvärda trauman man kan föreställa sig. De har förlorat sina anhöriga, utsatts för våld, barnäktenskap och hunger. Många flickor blir gravida alldeles för tidigt eller utnyttjas sexuellt i utbyte mot mat eller pengar. De behöver skräddarsytt stöd för att få trygghet, utbildning och hälsovård – för att kunna bygga sig en framtid, säger Agnes Björn, humanitär chef för Plan International Sverige.

Satsa på utbildning

Plan International uppmanar det internationella samfundet att investera i humanitära program som adresserar flickors unika utmaningar och behov.

– En fråga som de intervjuade flickorna lyfter upp som högst prioriterad är utbildning. Gång på gång i intervjuerna svarade flickorna att skolan innebär ett skydd för dem i deras liv och att bristen på skolgång utgör ett hot. Utbildning förbättrar inte bara flickornas framtidsutsikter och möjligheter att skaffa sig en oberoende försörjning, skolan innebär också en trygg plats och blir en barriär mot barnäktenskap, säger Agnes Björn.

För mer information eller intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöd, pressansvarig Plan International Sverie: sofia.nordenskiold@plansverige.org tel: 0768-605560.

Konflikten i Sydsudan

Republiken Sydsudan blev självständigt från Sudan 2011 efter mer än två decennier av inbördeskrig. Över 1,5 miljoner människor uppskattas ha dött i det 22 år långa kriget med Sudan. Efter självständigheten har den unga nationen skakats av en intern konflikt som nu är inne på sitt femte år. Fyra miljoner människor har tvingats fly sina hem och sju miljoner är i akut behov av humanitär hjälp. Människor har fått sina liv söndertrasade och värst drabbas barnen. Missad skolgång, våld och barnäktenskap är några av konsekvenserna. Bara 16 procent av flickor över 15 år i Sydsudan kan läsa och skriva.

Tonårsflickor i kriser och konflikter

Tonårsflickor är en glömd grupp som påverkas av kriser på flera sätt som skiljer sig från exempelvis tonårspojkar eller vuxna kvinnor – och deras behov ignoreras ofta. Plan International har därför lanserat en serie av studier för att undersöka hur just tonårsflickor påverkas av konflikter. Först ut i raden är denna rapport från Sydsudan där man har intervjuat 249 flickor i åldern 10-19 år hur krisen påverkar dem. Slutsatsen i rapporten är att de intervjuade flickorna i Sydsudan ber om skydd – både fysiskt och emotionellt såväl om att säkerställa deras framtidsmöjligheter.