Plan International uppmanar svenska kvinnor att utebli på internationella mensdagen 28 maj

Inför internationella mensdagen på måndag uppmanar barnrättsorganisationen Plan International kvinnor att utebli från sociala medier under #absentforgirls. Detta för att uppmärksamma de miljontals flickor som varje dag tvingas stanna hemma från skolan på grund av stigma eller för att de saknar möjlighet att sköta sin hygien under mensen.

Inför internationella mensdagen på måndag uppmanar barnrättsorganisationen Plan International kvinnor att utebli från sociala medier under #absentforgirls. Detta för att uppmärksamma de miljontals flickor som varje dag tvingas stanna hemma från skolan på grund av stigma eller för att de saknar möjlighet att sköta sin hygien under mens. H&M Foundation och starka profiler för flickors rättigheter som författaren Moa Herngren, skådespelaren Molly Nutley och fotbollsspelaren Irma Helin har redan meddelat att de på olika sätt kommer uppmärksamma initiativet.

– Över hela världen möts flickor av föreställningar om mens som något farligt, smutsigt och skamfullt. Dessutom saknar miljontals flickor och kvinnor möjlighet att sköta sin hygien och tvingas stanna hemma. Med kampanjen vill vi synliggöra vad detta innebär. Hur skulle Sverige klara sig om kvinnor stannade hemma varje gång de hade mens och vad skulle det kosta samhället? säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Varje dag har runt 800 miljoner flickor och kvinnor mens. Men det som är helt naturligt är på många håll i världen något som hindrar flickor och kvinnor från att delta fullt ut i samhällsliv, skola och arbete. Plan International arbetar för att mensen inte ska vara ett hinder för flickor. Insatserna sträcker sig från attitydförändringar och utbildning till att säkerställa bra och säkra toaletter på skolor.

– Om pojkar och män hade haft mens hade det inte varit ett lika stort tabu. Det är superviktigt att lyfta mensfrågan i Sverige och i världen. Därför tänker jag utebli från sociala medier på måndag, säger skådespelaren och Plan International Sveriges ambassadör Molly Nutley.

Flickor missar skolan

Varje dag tvingas miljontals flickor och kvinnor stanna hemma från skola och arbete på grund av tabun, sociala stigman och trakasserier kopplade till mens, samt brist på rent vatten, mensskydd och fungerande toaletter. På många platser ses också flickors första mens som ett tecken på att hon blivit kvinna och därmed redo att sluta skolan, gifta sig och bli mamma – även om hon bara är tio år. Även i Sverige utsätts många flickor och kvinnor för stigma kring mens. 4 av 10 svenska kvinnor har uteblivit från aktiviteter på grund av oro över sin menshygien, enligt en undersökning från 2016.

­– Flickor och kvinnor är ofta de som drabbas värst av att inte ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygienprodukter. Tillsammans med Plan International driver vi projekt i Kambodja med syfte att ge flickor möjlighet att sköta sin hygien under mensen, bland annat genom skoltoaletter och utbildning. Givetvis stöttar vi även detta initiativ eftersom det är viktigt att påminna sig om att det vi tar för givet kan förändra livet för en flicka i en annan del av världen, säger Diana Amini, chef för H&M Foundation.

Om kampanjen #absentforgirls

#absentforgirls är en solidarisk manifestation för att visa på hur stigmat och svårigheterna att sköta sin menshygien utgör hinder för flickors rätt till utbildning, hälsa och möjligheter att delta i samhället. Plan International Sverige kräver att Sveriges regering bidrar till att bryta tabun och vågar lyfta mens som en central utvecklingsfråga. Plan International uppmanar flickor och kvinnor att synliggöra problemen genom att dela bilden och utebli från sociala medier på internationella mensdagen 28 maj och berätta om det under #absentforgirls.

 

För mer information kontakta

Sofia Klemming Nordenskiöld, sofia.nordenskiold@plansverige.org eller 08-58 77 55 64.