​Säkerställ att inga barn separeras från sina föräldrar vid gränsen till USA

Över 2 000 barn har de senaste veckorna lämnat Honduras för att ta sig till USA. Vägen är osäker och barnen, inte minst flickorna utsätts för stora risker, såsom sexuellt våld. Barnrättsorganisationen Plan International uppmanar därför regeringarna i Guatemala, Mexiko och USA att prioritera flickornas behov och att se till så att inga barn under några omständigheter skiljs från sina föräldrar.

Över 2 000 barn har de senaste veckorna lämnat Honduras för att ta sig till USA. Vägen är osäker och barnen, inte minst flickorna utsätts för stora risker, såsom sexuellt våld. Barnrättsorganisationen Plan International uppmanar därför regeringarna i Guatemala, Mexiko och USA att prioritera flickornas behov och att se till så att inga barn under några omständigheter skiljs från sina föräldrar.

– Alla barn och unga som är på väg från Honduras har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda enligt internationella mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, oavsett deras flyktingstatus eller av vilken anledning de migrerar, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige.

De senaste tio dagarna har över 7 000 människor lämnat Honduras för att ta sig mot USA. Bland dem finns närmare 2 400 barn enligt officiella källor. Plan International är oroade över att många av barnen just nu lever i osäkra områden där de löper stor risk att utsättas för våld, övergrepp och försummelse. Flickor på flykt löper extra stora risker att utsättas sexuellt våld och andra övergrepp. Barn och unga riskerar också att skiljas från sina föräldrar vid nationsgränserna.

– Det är avgörande att mottagande stater har en rättighetsbaserad migrationspolitik. Vi uppmanar regeringarna i Guatemala, Mexiko och USA att säkerställa att barn under inga omständigheter separeras från sina familjer, säger Belinda Portillo, landchef för Plan International Honduras och fortsätter:

– De måste också säkerställa att deras migrationspolitik tar hänsyn till kön och ålder och tar olika erfarenheter hos flickor, pojkar, kvinnor och män i beräkning – inklusive den särskilda utsatthet som drabbar unga flickor.

Plan International fokuserar på psykosocialt och medicinskt stöd till kvinnor och ensamkommande barn som återvänder till Honduras, likväl som på att stötta dem med transport tillbaka till sina respektive samhällen när det är lämpligt. Officiella källor indikerar att 1 107 människor som har lämnat de senaste dagarna har återvänt. Sedan 2014 har fler än 42 000 barn och unga migranter återvänt till Honduras.

– Vi fortsätter följa krisen och kommer att fortsätta arbeta med stater, civilsamhället och FN för att tillgodose humanitärt stöd för barn och deras familjer. Lösningar som garanterar överlevnad och hälsa behövs omgående, säger Belinda Portillo.

Plans personal på plats i Honduras är tillgänglig för intervjuer från media.

Kontakta: 

Sandra Douglasdotter, kommunikatör, +46 (0) 70 146 86 23, sandra.douglasdotter@plansverige.org