Tusentals barn drabbade i jordbävningskatastrofen

Förödelsen är stor efter jordbävningen och tsunamin på ön Sulawesi i Indonesien. Barnrättsorganisationen Plan International finns på plats för att säkerställa att de barn som drabbats i katastrofen får den hjälp de behöver.

Förödelsen är stor efter jordbävningen och tsunamin på ön Sulawesi i Indonesien.Barnrättsorganisationen Plan International finns på plats för att säkerställa att de barn som drabbats i katastrofen får den hjälp de behöver. 

Det har gått lite mindre än en vecka sedan den första jordbävningen på ön Sulawesi i Indonesien. Plan Internationals personal är på plats i Dongala och Palu, två av de hårdast drabbade områdena, för att stödja barn och deras familjer. 

– Just nu undersöker Plans personal vilka specifika behov de barn som drabbats av jordbävningen och den efterföljande tsunami har. Förutom vatten, mat och skydd kommer vi att prioritera barnens säkerhet och säkerställa att alla barn som påverkats kan återfå en känsla av trygghet och normalitet i sina liv så fort som möjligt, säger Mikael Wiking, humanitär rådgivare på Plan International Sverige.

Bingtang visste vad han skulle göra

När den första jordbävningen skakade om marken på Sulawesi visste 15-åriga Bintang, som egentligen heter något annat, och hans vänner exakt vad de skulle göra eftersom de har deltagit i Plan Internationals program “Säkra skolor”. Hans skola låg bara 100 meter från stranden och blev helt förstörd av tsunamin när den drog in över ön.

– Jag spelade volleyboll med mina vänner på skolgården när tsunamin kom. Vi har lärt oss att när det här händer ska vi ta oss till en plats som ligger högre upp. Därför tog vi oss upp för ett berg som ligger några kvarter från skolan. Så vi klarade oss allihop, säger Bingtang.

Tillsammans med sin pappa letar han nu efter material som de kan använda till att bygga en tillfällig bostad med. 

Plan Internationals team på plats arbetar i dagsläget hårt med att göra en behovsbedömning så att rätt insatser kan komma igång snabbt, men de har också med sig tält och utrustning för att akut kunna etablera säkra platser för ammande mammor så att de och deras barn får ökad trygghet.

Vanda Lengkong, Plan Internationals chef för humanitära insatser i Asien, berättar om katastrofens förödande konsekvenser där hon befinner sig:

– Vi ser barn som tigger på gatorna. Vi ser hus och byggnader som har rasat samman. Massor av tält har satts upp och människor håller sig utomhus. Längs med kustlinjen kan vi se vilken total förödelse som tsunamin har orsakat.

Flickor särskilt utsatta

Barn, särskilt flickor, är de som drabbas hårdast i en katastrof. De är löper en större risk att utsättas för våld, att komma bort från sin familj eller att giftas bort. I nuläget är Plan Internationals främsta prioritet att se till att barnens behov blir tillgodosedda.

– Utöver de basala behoven som vatten, sanitet och mat, handlar barns behov vid sådana här storskaliga katastrofer om att få tillgång till psykosocialt stöd vilket kan innebära säkra platser där de kan leka, spela spel och få någon slags normalitet och rutiner, säger Mikael Wiking.

Det är också viktigt att redan i ett tidigt skede planera för mer specialiserade och långsiktiga insatser, så att barn som är traumatiserade kan få hjälp att hantera detta.

– Vad vi sett i tidigare storskaliga naturkatastrofer som varit samhällsomstörtande är att det sexuella våldet ökar och då är ofta tonårstjejer en särskilt utsatt grupp. Därför är särskilda insatser för att förebygga sexuellt våld nödvändigt.

För mer information och intervjuförfrågningar: 

Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig Plan International Sverigesofia.nordenskiold@plansverige.org0768-60 55 60

Mikael Wiking, humanitär rådgivare Plan International Sverigemikael.wiking@plansverige.org08 587 75 538