Flicka såldes som barnbrud på Facebook: “Påminner om slavhandel”

En 16-årig flicka i Sydsudan såldes nyligen som barnbrud genom en auktion på Facebook. Barnrättsorganisationen Plan International kräver nu att Sydsudans regering ska utreda händelsen. – Att en flicka gifts bort och säljs som brud till högst budande på världens största sociala nätverk är helt oacceptabelt, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

En 16-årig flicka i Sydsudan såldes nyligen som barnbrud genom en auktion på Facebook. Barnrättsorganisationen Plan International kräver nu att Sydsudans regering ska utreda händelsen.

– Att en flicka gifts bort och säljs som brud till högst budande på världens största sociala nätverk är helt oacceptabelt, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Enligt uppgifter ska pappan ha mottagit 500 kor, tre bilar och 10 000 dollar från den vinnande budgivaren. I början av november arrangerades bröllopet. Av de fem män som budade i auktionen rapporteras några vara högt uppsatta politiska tjänstemän. Plan International kräver nu att sydsudanesiska regeringen utreder händelsen och stänger av de tjänstemän som deltog i budgivningen.

– Det är vanligt att brudgåvor eller hemgift används i äktenskap. Det ursäktar dock inte att denna flicka, som fortfarande är ett barn, har behandlats som en handelsvara och sålts till den som hade mest pengar och varor att erbjuda i utbyte. Detta är ett brott både mot de mänskliga rättigheterna och Sydsudans lagstiftning där 18 år är lägsta ålder för äktenskap”, säger Mariann Eriksson.

Barnäktenskap i Sydsudan är vanligt, trots att den lagstadgade åldern att ingå äktenskap i landet är 18 år. I Sydsudan har år av konflikt i kombination med matkris haft stor inverkan på tonårsflickors liv, det visar en studie som Plan International publicerade tidigare i år. Barnäktenskap, sexuellt våld, hårt arbete och ständig hunger har gjort att tonårsflickorna tappat hoppet. En av fyra intervjuade flickor har övervägt att ta sitt liv.

Plan Internationals arbete för att stoppa barnäktenskap

Ungefär en av fem flickor i världen är gifta. Flickor gifts bort eftersom de ses som en ekonomisk börda eller för att ogifta flickor anses kunna skada familjens heder. Gifta flickor isoleras från familj och vänner, tvingas sluta skolan och utsätts regelbundet för sexuellt våld. Ofta blir de gravida när de själva fortfarande är barn. I praktiken rör det sig snarare om slaveri under täckmanteln “äktenskap”. Plan International arbetar för att stoppa barnäktenskap, bland annat genom utbildningsinsatser, informationskampanjer och att få beslutsfattare att införa, stärka och implementera lagar mot barnäktenskap. Organisationen har arbetat i Sydsudan sedan 2006.

För mer information vänligen kontakta

Annika Dellensjö, presskontakt, tel 073-354 02 62, annika.dellensjo@plansverige.org