Årets julklapp: Lär en flicka läsa

Årets julkampanj från Plan International handlar om att ge världens flickor den utbildning de har rätt till och barn på flykt möjlighet att vara barn. En fotboll, en leksak eller ett skolstipendium kan göra stor skillnad för barn som lever i kris- och konfliktområden eller som varje dag lever med rädslan att giftas bort och tas ur skolan.

Årets julkampanj från Plan International handlar om att ge världens flickor den utbildning de har rätt till och barn på flykt möjlighet att vara barn. En fotboll, en leksak eller ett skolstipendium kan göra stor skillnad för barn som lever i kris- och konfliktområden eller som varje dag lever med rädslan att giftas bort och tas ur skolan.

– I många länder tillhör flickor de mest diskriminerade grupperna. Deras skolgång prioriteras inte, de gifts bort i tidig ålder och de blir gravida medan de själva är barn. Runt om i världen ser barns vardag så olika ut och att i jul vara med i arbetet att skapa ökad trygghet, glädje och jämlikhet för alla barn är att visa på verklig omtanke, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Alla uppskattar en gåva som gör skillnad. En julgåva från Plan International Sverige bidrar till arbetet för att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor. Ett köp i vår gåvoshop ger inte bara flickor en möjlighet till utbildning utan låter också barn få vara just barn, även under konflikter och katastrofer. Ett extra plus är enkelheten att handla online som minskar stressen kring jul.

Julgåvor som stärker flickor och barn på flykt

Leksaker till barn på flykt (300 kronor). I kris eller konflikt är det alltid barnen som drabbas hårdast. Livet i ett flyktingläger är tufft och möjligheterna till lek begränsade. En rockring, ett brädspel eller några pennor kan göra stor skillnad för hundratals barn. Leksakerna skickas till de flyktingläger där behoven är som störst och innehållet varierar med vad barnen i området uppskattar och behöver.

Sport-kit till barn på flykt (300 kronor). En fotboll kanske inte kan rädda liv men den kan göra stor skillnad för barn i kris- och katastrofsituationer. Plan International arbetar på plats i flyktingläger för att öka antalet platser där barnen kan känna sig trygga och bara få vara barn för en stund. Denna gåva innebär att vara med och utrusta våra trygga barnvänliga platser med sportutrustning till barnen.

Lär en flicka läsa (250 kronor). Över hela världen blir flickor nekade utbildning. Fattigdom, konflikter och diskriminering är några orsaker. Det är inte bara ett brott mot flickors rättigheter utan även slöseri med resurser. Din gåva kan förändra mer än en flickas liv, den kan förändra hela samhällen. För det finns inget mer effektivt sätt att bekämpa fattigdom än genom utbildning.

För bilder och mer information vänligen kontakta

Annika Dellensjö, PR-ansvarig och presskontakt, tel 073-354 02 62, annika.dellensjo@plansverige.org