Musikhjälpen åker med Plan International till Guatemala

Programledaren och bloggaren Hanna "HanaPee" Persson är årets resande reporter för Musikhjälpen. Hon reser nu till Jalapa i Guatemala för att besöka Plan Internationals program för barn med funktionsnedsättningar. – Jag har själv en bror som har en cp-skada och det är oundvikligt att jag inte kommer tänka på hur det hade varit för honom om han hade fötts i Guatemala, säger Hanna Persson.

Programledaren och bloggaren Hanna “HanaPee” Persson är årets resande reporter för Musikhjälpen. Hon reser nu till Jalapa i Guatemala för att besöka Plan Internationals program för barn med funktionsnedsättningar.

– Jag har själv en bror som har en cp-skada och det är oundvikligt att jag inte kommer tänka på hur det hade varit för honom om han hade fötts i Guatemala, säger Hanna Persson.

Nu på måndag drar årets upplaga av Musikhjälpen igång. Årets tema är “Alla har rätt att funka olika”. Människor med funktionsnedsättning hör till de mest diskriminerade grupperna i världen. Särskilt utsatta är barnen, och flickor drabbas allra hårdast.

– Jag har levt i en väldigt skyddad värld hittills så jag är nervös över mina egna reaktioner. Men jag hoppas kunna göra dessa barn och unga med funktionsnedsättning rättvisa och förmedla situationen till publiken hemma på ett bra sätt. Det kommer nog bli känslosamt, säger Hanna Persson.

I Guatemala är fattigdom, våld, utbredd kriminalitet och naturkatastrofer en del av vardagen, vilket gör livet för barn med funktionsnedsättningar extra svårt. På grund av stigma och djupt rotade fördomar tvingas dessa barn ofta leva isolerade från resten av samhället. Möjligheten att få diagnos, vård och hjälpmedel är i stort sett obefintlig för dem som inte kan betala. Många skolor har inte möjlighet att ge barn med funktionsnedsättning det stöd de behöver, vilket i praktiken leder till att barnen inte kan gå i skolan. 

I distriktet Jalapa är 60 procent av barnen kroniskt undernärda och två tredjedelar av familjerna lever i fattigdom. Här bedriver Plan International sedan fem år ett program för att ge barn med funktionsnedsättningar diagnos, rehabilitering, hjälpmedel och möjlighet att gå i skolan. En viktig del handlar också om att minska diskrimineringen i samhället genom utbildning och informationsträffar.

Resan till Guatemala blir den andra reportageresan som Plan International Sverige gör ihop med Musikhjälpen.

– Barn och unga med funktionsnedsättning är en av de mest utsatta grupperna i samhället. De göms ofta i hemmen och får inte den vård eller utbildning som de behöver. Alla har rätt att fungera olika och vi är oerhört tacksamma och stolta över att vi även i år får resa med Musikhjälpen. Tillsammans riktar vi nu strålkastaren mot alla dessa barn, vilket är på tiden, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Plan Internationals arbete med barn och unga med funktionsnedsättning i Guatemala

Plan International har arbetat i Guatemala sedan 1978 och jobbar aktivt för att inkludera barn med funktionsnedsättning i samhället. Vi tillhandahåller rehabilitering och jobbar för att barnen ska integreras på ett bättre sätt. Det sker bland annat genom att vi tillsammans med skolor tar fram strategier för att alla barn ska inkluderas i undervisningen. Det handlar om vidareutbildning av lärare och att anpassa läroplaner och den fysiska skolmiljön så att barnens behov tillgodoses. För att uppnå förändring på lång sikt utser Plan International representanter på kommun- och distriktsnivå för att stat och myndigheter ska följa all lagstiftning för inkludering av barn och unga med funktionsnedsättning.

För mer information vänligen kontakta

Annika Dellensjö, presskontakt, tel 073-354 02 62 alt annika.dellensjo@plansverige.org