Här är nya mensemojin! Hurra, Plan Internationals kampanj gav resultat!

mensemoji

Under onsdagen kom Unicode, som beslutar om nya emojis, ut med ett glädjande besked. Äntligen kommer Plan Internationals mensemoji med i nästa uppdatering. Ett viktigt steg i att bryta tabut kring mens.

Under onsdagen kom Unicode, som beslutar om nya emojis, ut med ett glädjande besked. Äntligen kommer Plan Internationals mensemoji med i nästa uppdatering.

– Det är fantastiskt att mensemojin äntligen är här. Det skickar ett kraftfullt budskap att vi måste bryta tystnaden kring mens. Det är hög tid att öppna upp debatten och öka medvetenheten, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Varje dag har runt 800 miljoner flickor och kvinnor mens, men i hela världen sprids föreställningar om mens som något fult, smutsigt och skamfullt. Tabut håller flickor och kvinnor tillbaka och hindrar dem från att delta fullt ut i samhällsliv, skola och arbete.

Mens är alltså på blodigt allvar och för många är det svårt att ens lyfta frågan. Därför är dagens besked om att en mensdroppe kan finnas i vår emojilista redan i vår så viktigt. Plan Internationals undersökning visar att nästan hälften av alla brittiska kvinnor i åldrarna 18-34 tycker att en mensemoji skulle hjälpa dem att prata om mens med vänner och familj.

Mensfrågan är direkt kopplad till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling – till exempel målen om hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhetoch ekonomisk tillväxt. För oss på Plan International är det därför en prioriterad fråga som finns med i vår Agenda för flickor, som går att läsa här: https://plansverige.org/agenda-for-flickor/

r mer information och intervjuer vänligen kontakta

Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig, tel 076-860 55 60, sofia.nordenskiold@plansverige.org