Debatt: Flickors möjligheter är allas möjligheter

Många flickor kämpar dagligen för en mer jämställd och hållbar värld, men de behöver stöd från oss vuxna. Vi kan vara flickors starkaste allierade genom att lyssna och använda vår makt för att fatta beslut som faktiskt gör skillnad.

Många flickor kämpar dagligen för en mer jämställd och hållbar värld, men de behöver stöd från oss vuxna. Vi kan vara flickors starkaste allierade genom att lyssna och använda vår makt för att fatta beslut som faktiskt gör skillnad. Plan International arbetar tillsammans med barn och unga i över 75 länder. Vi stöttar ungdomar som tröttnat på orättvisor de ärvt från tidigare generationer och som nu arbetar för ökad jämlikhet och hållbarhet.

I dag, på internationella kvinnodagen, kommer uppskattningsvis 30 000 flickor under 18 år tvingas gifta sig och 5 000 flickor under 15 år att föda barn. På många platser i världen ser vi ett bakslag mot kampen för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Maktstrukturer och våld hotar särskilt flickors och kvinnors möjligheter att själva bestämma över sina liv och kroppar.

Flickor är fortfarande överrepresenterade bland de barn som aldrig får någon utbildning och bland de som tvingas sluta skolan i förtid. Globalt lägger flickor i åldrarna 10 till 14 år 50 procent mer tid än pojkar i samma ålder på obetalt arbete i hemmet. De har därmed mindre tid för skola, läxor och fritid.

Även när det kommer till något så självklart och naturligt som mens far flickor illa. I hela världen sprids föreställningar om mens som något fult, farligt och skamfullt. Det gör till exempel att miljontals tjejer tvingas stanna hemma från skolan varje dag, bara för att de har mens. I Nepal tvingas flickor och kvinnor även bort från sina hem för att bo i hyddor under de perioder de har mens. Nyligen dog en ung kvinna och hennes två små barn när de gjort upp en eld över natten för att värma sig i den kalla hyddan.

Men många flickor och unga kvinnor har fått nog. Varje dag möts vi av modiga och starka flickor som kräver att vuxna tar sitt ansvar. I exempelvis Guinea har 13-åriga Bintou gått ihop med flera tjejer i sitt område för att sprida kunskap om könsstympning för att få ett stopp på det allvarliga övergreppet. I Sverige har gymnasieungdomarna Ebba Carlsson, Ida Karseland och Linn Englund från Stockholm tagit saken i egna händer och skapar nu den sexualundervisning de själva saknat. Greta Thunberg har blivit världskänd för sitt engagemang för klimatet. Bakom varje modig frontfigur finns hundratals eller tiotusentals flickor som driver kampen. Ytterligare miljontals flickor har ännu inte utrymme att göra sin röst hörd.

I vårt dagliga arbete för alla barns rättigheter är det tydligt att flickor är dubbelt diskriminerade – både på grund av kön och ålder. Vi arbetar i över 50 låg- och medelinkomstländer och ser på nära håll hur flickor värderas lägre från dagen de föds, ibland redan i magen. Barnäktenskap och försök att kontrollera flickors sexualitet är ett problem såväl i Sverige som globalt. En av tre tjejer i världen kommer under sin livstid att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld, och troligtvis kommer hon själv få skulden medan förövaren går fri.

För att alla flickor ska få växa upp i en trygg och jämställd värld uppmanar vi Sveriges regering att ta den feministiska utrikespolitiken ytterligare ett steg och:

  • Satsa på jämställdhet från tidig ålder så att barn slipper begränsas av snäva könsroller.
  • Bli en ledande röst globalt för att utrota barnäktenskap och andra skadliga sedvänjor utan undantag.
  • Synliggöra, förebygga och straffa våld och trakasserier mot flickor.

Flickor ska inte undervärderas, undermineras eller underskattas. Flickor och unga kvinnor över hela världen mobiliserar. De är inte ensamma. Vi på Plan International står bakom och stöttar deras arbete – men vi behöver bli fler. Låt oss vuxna lämna efter oss en ljusare framtid till kommande generationer. För att lyckas behöver vi börja redan i dag.

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige