Ny ordförande för Plan International Sverige

​Barnrättsorganisationen Plan International Sverige har utsett Carl Lindgren till ny styrelseordförande. – Det är ett hedersuppdrag att få arbeta för att stärka barns rättigheter i världen. Inte minst flickor är en grupp som behöver ett extra fokus. En fråga som driver mig är hur vi får alla barn att utveckla sin fulla potential, säger Carl Lindgren.

Barnrättsorganisationen Plan International Sverige har utsett Carl Lindgren till ny styrelseordförande.

– Det är ett hedersuppdrag att få arbeta för att stärka barns rättigheter i världen. Inte minst flickor är en grupp som behöver ett extra fokus. En fråga som driver mig är hur vi får alla barn att utveckla sin fulla potential, säger Carl Lindgren.

Carl Lindgren blev invald i styrelsen 2017 och har en lång erfarenhet inom både näringsliv och ideell sektor. Med en bakgrund inom revisions- och finansbranschen har han bland annat arbetat med bolagsstyrning och varit styrelseordförande för KPMG. Han sitter även med i styrelsen för Världsnaturfondens AB och är senior rådgivare för Global Challenges Foundation.

– Grunden för Plan Internationals arbete är barns rättigheter och en jämställd värld. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter kring hur man driver en effektiv organisation och anpassar sig till en snabbt föränderlig omvärld.

Carl Lindgren ersätter Marianne Barner och tillträder som ordförande den 1 december 2019.