Postkodlotteriet stöttar Plan International Sveriges arbete med 21 miljoner kronor

Rickard Sjöberg & Cecilia Bergendahl (Postkodlotteriet), Carl Lindgren & Mirjam Hast (Plan International Sverige) Anders Årbrandt (Postkodlotteriet), Mariann Eriksson (Plan International Sverige) och Eva Struving (Postkodlotteriet) på förmånstagarfesten 2020.

Postkodlotteriet fortsätter bidra till Plan International Sveriges arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor med ett grundstöd på 21 miljoner kronor.

”Vi vill rikta ett stort tack till Postkodlotteriet som fortsätter stötta vårt arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, för att alla barn ska få en trygg uppväxt med tillgång till utbildning, hälsovård och skydd mot våld”, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Plan International Sverige har varit förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009. Totalt har organisationen mottagit drygt 249 miljoner kronor, där 61 miljoner har gått till olika riktade insatser som att stötta unga tjejer i Senegal och att stärka sexualundervisningen i Malawi för att få ned antalet tonårsgraviditeter. Det icke öronmärkta basstödet har varit ovärderligt för det dagliga arbetet i våra programländer och har bland annat gått till arbetet för flickors särskilda utsatthet och skydd för barn som drabbas av katastrofer.