Mobilt tangentbord stärker flickors självkänsla

Barn blir ofta omtalade och tilltalade på olika sätt beroende på kön. Det kan påverka både deras självbild och sättet omvärlden behandlar dem. Därför lanserar Plan International nu mobilappen Sheboard på svenska, med målet att uppmärksamma användarna på ordval som inskränker flickors självkänsla – och i stället ge alternativ som kan stärka dem.

– I takt med att vår kommunikation blir allt mer digital formas också en stor del av språket och synen på oss själva via digitala kanaler. Då är det självklart att vårt arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor ska ta plats även där. Vi på Plan International driver i dag ett flertal tech-projekt, för att flickor och unga kvinnor ska kunna öka sina kunskaper inom området och själva skapa de förändringar de behöver, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige.

Sheboard är ett alternativt tangentbord till mobilen, som med hjälp av en algoritm vill uppmärksamma oss på stereotypa ordval. När användaren i exempelvis en chat beskriver en flicka med formuleringen “hon är söt” föreslår Sheboard att “söt” kan bytas ut till “smart” eller “stark”. Målet är att Sheboard ska utmana användarens sätt att tänka och uttrycka sig, och inspirera till diskussion – och på sikt bidra till att förändra normer.

– Digitaliseringen innebär möjligheter att bryta ner barriärer och bidra till jämlikhet och inkludering för alla. Många unga refererar till mobilen som livets fjärrkontroll. Med Sheboard ville vi skapa ett mobilt verktyg som på ett konkret sätt kan inspirera till diskussion om hur vi kan skapa en positiv digital värld, säger Elin Wallberg, Corporate Citizenship and Partnerships manager, Samsung Electronics Nordic.

Sheboard är utvecklad i ett samarbete mellan Samsung och Plan International, och lanseras på svenska den 5 mars. Appen är tillgänglig för kostnadsfri nedladdning på svenska, finska och engelska via Google Play och App Store.

I samband med lanseringen av Sheboard närvarar Plan International även på årets upplaga av konferensen Women In Tech, som fokuserar på just teknik och jämställdhet.

För mer information, kontakta Veronica Koutny Sochman, Corporate Partnerships Manager, veronica.sochman@plansverige.org, 070 176 14 01, eller besök sheboard.com.