Covid-19-pandemins följder: Miljontals flickor riskerar att utsättas för våld 

Flickor tvättar händerna på Salomonöarna. Foto: Plan International/John von Ahlen

Inom Plan International pågår nu den största humanitära insatsen i organisationens historia för att minska spridningen av covid-19 i de mest utsatta områdena i världen. Samtidigt måste vi skydda barn, inte minst flickor, från det ökade våldet som följer i pandemins spår.

4 miljarder människor befinner sig i karantän i sina hem efter att 90 länder har infört restriktioner och begränsat rörligheten. De ekonomiska och sociala konsekvenserna av pandemin har dramatiskt ökat antalet flickor och kvinnor i världen som utsätts för sexuellt, fysiskt, känslomässigt och psykologiskt våld. 

 – När samhällen stänger ner och människor sitter i karantän ökar risken för flickor och kvinnor att utsättas för våld och sexuella övergrepp. I många fall saknar de viktiga sociala nätverk, vilket begränsar deras tillgång till stödlinjer, jourhem och psykosocialt stöd. Pandemin har också påverkat tillgången till ungdomsmottagningar, barnmorskor, mödravård och säkra aborter, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige. 

I arbetet med att bekämpa covid-19 har många regeringar bortsett från flickors och kvinnors behov. Barn och unga som identifierar sig som HBTQ är också extra utsatta och våld mot dem riskerar att inte fångas upp. Svårast är situationen i länder med redan svaga skyddsnät där nu all hälsovård styrts om för att hantera pandemin, samtidigt som skolorna är stängda.

 – Skolor fungerar som skydd för barn, inte minst flickor. När de stänger har det inte bara en negativ inverkan på flickors utbildning utan också på deras trygghet. Risken för barnäktenskap, sexuellt utnyttjande, barnarbete och våld ökar, säger Mariann Eriksson. 

Lärdomar från ebolaepidemin1 av 3 kvinnor i världen har någon gång blivit utsatt för fysiskt eller sexuellt våld i sitt liv. Lärdomarna från bekämpningen av ebolautbrottet i Västafrika 2014 visade att insatserna då enbart fokuserade på själva sjukdomsutbrottet men bortsåg från hur barn och familjer påverkades av krisens följder. Ebolaepidemin tvingade fem miljoner barn att sluta skolan, samtidigt som mäns våld mot flickor och kvinnor ökade dramatiskt och tusentals tonårsflickor blev gravida. Många av de flickor som nu tvingas avbryta sin utbildning på grund av covid-19-pandemin riskerar att aldrig komma tillbaka till skolan på grund av våld, barnäktenskap och tidiga graviditeter, vilket allvarligt påverkar deras hälsa och framtid.

Plan International arbetar för att förebygga spridningen av covid-19 i särskilt sårbara samhällen i Afrika, Latinamerika, Asien och Mellanöstern – framför allt i flyktingläger och bland människor på flykt – där flickors utsatthet är särskilt hög. Organisationen arbetar också för att regeringar ska fortsätta ge flickor och kvinnor skydd från våld genom hela den här krisen. 

Länkar: https://plan-international.org/covid-19-pandemic

För mer information, kontakta gärna:  Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig på Plan International Sverige 0768-60 55 60, sofia.nordenskiold@plansverige.org