Mens blodigt allvar i pandemins spår

I Uganda hindrar mens ofta flickor från att gå i skolan på grund av trakasserier och stigma. Många flickor saknar mensskydd och är tvungna att tillverka egna av trasor och torra löv. Under pandemin har situationen gjort det ännu svårare för flickor att sköta sin mens. Foto: Bill Tanaka/Plan International.

När flickor får sin första mens riskerar de att tvingas sluta skolan, gifta sig eller utsättas för trakasserier. Coronapandemin förvärrar situationen ytterligare med bristande tillgång på mensskydd samtidigt som information och hälsovård för flickor nedprioriteras, enligt en ny rapport från Plan International Sverige som publiceras idag på internationella mensdagen.

– Mens är en central fråga för flickors rättigheter och slutar inte vara det i en pandemi. Dessutom är mensfrågan viktig för global utveckling – första mensen innebär för många flickor att de tvingas sluta skolan och anses redo att gifta sig. Vi ser nu en risk för allvarliga bakslag för flickor, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige.

När miljontals flickor och kvinnor nu är isolerade i sina hem på grund av pandemin får det svåra konsekvenser. Det handlar om ökat våld och en risk att flickor aldrig kommer tillbaka till skolan igen när de öppnar därför att de gifts bort eller blir ofrivilligt gravida. Dessutom påverkar isoleringen flickors möjligheter att kunna sköta sin mens.

Barnrättsorganisationen Plan International har genom en enkätstudie frågat såväl flickor och som experter i 23 länder världen över hur pandemin påverkar möjligheterna att hantera sin mens. Resultaten presenteras i rapporten Periods in a Pandemic som släpps idag. Flickor världen över berättar samstämmigt om bristen på mensskydd, på en del platser är det omöjligt att få tag på. I andra fall har mensskydden blivit mycket dyrare, vilket gör det svårt för ekonomiskt pressade familjer att ha råd. Det leder till att flickor och kvinnor tvingas använda trasor och tygstycken, något som ökar risken för infektioner och begränsar flickors rörlighet. Både experter och flickor vittnar också om brist på tillgång till rent vatten för att kunna sköta sin hygien.

– Jag kämpar varje månad med att tjäna ihop till bindor och tvål till mig själv och mina fyra yngre systrar. Jag har inga sparpengar och det skapar enorm stress nu. Vi vill inte behöva använda gamla trasor eftersom det är ohygieniskt och vi har fått höra att man ska vara extra noggrann nu under pandemin, säger Deolinda, 19 år från Mocambique.

En annan effekt av pandemin, som får livslånga konsekvenser för flickor, är i kriser ökar risken för att familjer tvingar sina döttrar att gifta sig för att få en mun mindre att mätta.

Samtidigt riskerar mödravård och ungdomsmottagningar – inklusive information om mens och tillgång till mensskydd – att glömmas bort eller prioriteras ned under pandemin när redan svaga hälsosystem ställer om för att klara virusutbrottet. Därför vill Plan International Sverige betona vikten av att mens inte glömt bort i insatserna för att bekämpa covid-19 och dess effekter.

Kampanjen #blodigtallvar I samband med internationella mensdagen 28 maj driver Plan International Sverige kampanjen #blodigtallvar för att uppmärksamma fem oacceptabla konsekvenser som riskerar att drabba flickor när de får sin första mens:

  • Flickor riskerar att giftas bort och få barn.
  • Flickor tvingas sluta skolan.
  • Flickor skambeläggs och trakasseras.
  • Flickors frihet begränsas.
  • Flickor saknar tillgång till mensskydd, säkra toaletter och rent vatten.

I kampanjen uppmanar organisationen människor att måla fem röda punkter på naglarna, en punkt för varje konsekvens, och dela på sociala medier under #blodigtallvar.

1. Måla 5 röda punkter på naglarna – en för varje konsekvens.

2. Swisha 5 kronor till 900 73 11 

3. Posta din bild och nominera 5 vänner att anta utmaningen. Använd #blodigtallvar och tagga gärna oss på @plansverige Läs mer på: https://plansverige.org/internationella-mensdagen/

För intervjuer, citat och bilder på flickor från olika delar av världen – kontakta: Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig. sofia.nordenskiold@plansverige.org, tel 0768-60 55 60