Björn Holmberg ny programchef på Plan International Sverige    

Björn Holmberg, programchef Plan International Sverige
Björn Holmberg blir ny programchef på Plan International Sverige.

I april tillträder Björn Holmberg som ny chef för program och påverkan på Plan International Sverige.

–     Vi är oerhört glada och stolta över att ha rekryterat Björn Holmberg till oss. Björn kommer med sin gedigna erfarenhet bli en stor tillgång i en tid när biståndet är under attack samtidigt som stöd till barn och unga behövs mer än någonsin på grund av pandemin, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.

Björn Holmberg har lång erfarenhet som ledare inom internationellt utvecklingssamarbete. Han kommer närmast från Folke Bernadotteakademin, myndigheten för fred, säkerhet och utveckling, där han varit chef för det internationella sekretariat som leder ett globalt nätverk för fredsinsatser och fredsbyggande. Dessförinnan har Björn arbetat som landschef på svenska ambassaden i Guatemala, varit generalsekreterare på Swedepeace och chef för enheten för fred- och mänsklig säkerhet på Sida.

–     Plan International har ett oerhört gott rykte genom sitt fina arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor. Jag hoppas kunna skapa goda förutsättningar för att vi tillsammans ska kunna bidra med ännu starkare resultat för det vi arbetar för – flickor och pojkar och deras möjligheter att skapa sig en värdig och meningsfull framtid, säger Björn Holmberg.

Björn Holmberg tillträder som chef för program och påverkan på Plan International Sverige den 6 april.

Fakta om Plan International Sverige

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 75 länder. Vi arbetar för att stärka barns rättigheter och eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

För mer information vänligen kontakta:Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig på Plan International Sverige Tel: 0768-60 55 60 Mejl: sofia.nordenskiold@plansverige.org