Ett av tre syriska barn i Libanon går inte i skolan

Många syriska barn lever i stor nöd i tillfälliga tältläger i Libanon. Foto: Sima Diab/Plan International.

Tio år av krig i Syrien och ännu ingen ljusning för barnen på flykt i Libanon. Pandemin har förvärrat situationen och nu saknar en tredjedel tillgång till utbildning. Plan International varnar för att barnäktenskap och barnarbete ökar.

– Nästan nio av tio av de syriska familjerna i Libanon lever i dagsläget under existensminimum. Nu väntar vi oss en ökning av barnäktenskap och barnarbete när familjer försöker hantera situationen, säger Rachel Challita på Plan International Libanon.

Det har gått tio år sedan kriget i Syrien bröt ut och situationen för de barn och familjer som fortfarande lever på flykt i Libanon har knappast blivit lättare under pandemin. I centrala Libanon vittnar vårdnadshavare om försämrad ekonomi och brist på mat. Samtidigt påverkas barn och unga av isolering och att inte få gå i skolan. Så många som 27 procent av tonåringarna i regionen får ingen utbildning alls i dagsläget. Trots att nio av tio av dem skulle vilja gå i skolan om de kunde. – När skolorna håller stängt står många utsatta barn och unga utan någon som helst undervisning, vissa för att de inte har råd och kanske behöver arbeta, andra för att de saknar tillgång till internet. Många flickor är fast i hemmet utan någonstans att ta vägen, fortsätter, Rachel Challita.

Plan International har genomfört intervjuer med syriska och libanesiska 10–17-åringar och vårdnadshavare i områdena Västra Bekaa och Libanonberget i centrala Libanon för att få en bild av situationen. Utöver bristen på utbildning visar rapporten också något som ofta blir tydligt i kriser: att flickor är särskilt utsatta. 34 procent av tonåringarna kände till barn under 18 år som gifts bort i deras område, en fjärdedel kände till barn som blivit gravida.

– Även i huvudstaden Beirut ser vi en ökning av barnäktenskap, från 29 till 37 procent på bara ett år för flickor under 19 år. Riskerna har ökat speciellt för kvinnor och unga, säger Rachel Challita.

Sedan 2017 har barnrättsorganisationen Plan International arbetat med att ge psykosocialt stöd, bedriva utbildningsinsatser och öka kunskapen om våld mot flickor och kvinnor samt sexuella och reproduktiva rättigheter i Libanon. Trots restriktionerna under pandemin har barn och unga kunnat ta del av hygienkit, matpaket och utbildningsmaterial.

Rachel Challita manar nu världens länder att bidra med omfattande och långsiktigt stöd till flyktingar och utsatta barn och familjer i Libanon.

– Plan International fortsätter att arbeta i Libanon för att de mest utsatta flickorna och unga kvinnorna ska få det stöd de behöver, men situationen riskerar att förvärras ytterligare utan utökade insatser.För mer information och intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig: Tel 0768-60 55 60, sofia.nordenskiold@plansverige.org