Internationella mensdagen 28 maj: Mens är blodigt allvar under pandemin

På grund av tabun och sociala föreställningar innebär mensen en skam för många flickor och kvinnor i Uganda. Många är tvungna att använda löv, papper, tygremsor eller andra material eftersom de inte kan få tag på eller har råd med bindor och tamponger. Bristen på fungerande mensskydd gör också att många stannar hemma från skolan.

Mens riskerar att förändra miljontals flickors liv över en natt när de tvingas sluta skolan, gifta sig eller utsättas för trakasserier. Pandemin förvärrar situationen ytterligare med bristande tillgång till mensskydd samtidigt som information och hälsovård för flickor nedprioriteras.

– Mens är en central fråga för flickors rättigheter och slutar inte vara det i en pandemi. Dessutom är mensfrågan viktig för global utveckling – första mensen innebär för många flickor att de anses redo att gifta sig och tvingas sluta i skolan. Vi ser nu en risk för allvarliga bakslag för flickor, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige.

Många flickor hindras också från att gå i skolan när de har mens på grund av trakasserier och stigma. Dessutom saknar miljontals flickor fungerande mensskydd, vilket begränsar deras rörlighet och kan leda till infektioner. Pandemin har gjort det ännu svårare för flickor att sköta sin mens. “Jag fasar inför min mens varje månad för det betyder att vi måste köpa mensskydd. Mina föräldrar har inte råd eftersom de redan kämpar för att få tillräckligt med mat”, berättar Sharika, 14 år från Uganda.

Barnrättsorganisationen Plan International genomförde en enkätstudie förra året där flickor och experter i 23 länder tillfrågades hur pandemin påverkar möjligheterna att hantera sin mens. I rapporten lyfter flickor just bristen på mensskydd, som på en del platser är omöjliga att få tag på. I andra fall har mensskydden blivit mycket dyrare, vilket gör det svårt för ekonomiskt pressade familjer att ha råd. I exempelvis Guatemala motsvarar priset på ett paket bindor en familjs veckoranson av bönor. Både experter och flickor vittnar också om brist på rent vatten för att kunna sköta sin hygien.”Flickor i mitt område som får mens skäms. Bara flickor som har råd med mensskydd kan gå i skolan, resten tvingas stanna hemma”, berättar Worke, 14 år från Etiopien.

En annan effekt av pandemin, som får livslånga konsekvenser för flickor, är att risken för att familjer ska tvinga sina döttrar att gifta sig av ekonomiska skäl ökar i kriser. Därför vill Plan International Sverige betona vikten av att mens inte glöms bort i insatserna för att bekämpa covid-19 och dess effekter.”Det finns vissa kulturer där flickor som får sin första mens tvingas till sex med en man, som ett steg i att bli kvinna. Om hon blir gravid tvingas hon gifta sig, sluta skolan och får sin framtid förstörd”, berättar Rebecca, 16 år från Malawi.

Samtidigt har inte mödravård och ungdomsmottagningar – inklusive information om mens och tillgång till mensskydd – prioriterats under pandemin när redan svaga hälsosystem ställt om för att klara virusutbrottet. Färre flickor kan fångas upp och få stöd kring mens och andra hälsofrågor. 

“Under pandemin har de flesta av oss haft svårt att få god sjukvård och tillgång till ungdomsmottagningar. Vi har inte råd att betala för bra bindor, så många flickor tvingas använda osäkra och ohygieniska skydd under sin mens, säger Elinett, 19 år från Zimbabwe.

Kampanjen #BlodigtAllvar

I samband med internationella mensdagen 28 maj driver Plan International Sverige kampanjen #BlodigtAllvar för att uppmärksamma fem oacceptabla konsekvenser som första mensen kan leda till för flickor:

  • Flickor riskerar att giftas bort och bli gravida.
  • Flickor tvingas sluta skolan.
  • Flickor skambeläggs och trakasseras.
  • Flickor saknar tillgång till mensskydd, säkra toaletter och rent vatten.
  • Flickor får sin frihet begränsad.

I kampanjen uppmanar organisationen människor att måla fem röda punkter på naglarna, en punkt för varje konsekvens, och dela på sociala medier under #blodigtallvar.

  1. Måla 5 röda punkter på naglarna – en för varje konsekvens.
  2. Swisha 5 kronor till 900 73 11 
  3. Posta din bild och nominera 5 vänner att anta utmaningen. Använd #blodigtallvar och tagga gärna oss på @plansverige 

Läs mer på: https://plansverige.org/internationella-mensdagen/

För intervjuer, citat och bilder på flickor från olika delar av världen – kontakta:  Åsa Runtström, pressansvarig: asa.runstrom@plansverige.org, tel: 072-944 84 68.