Första mensen kan innebära att livet förändras över en natt. Flickor riskerar att giftas bort, tvingas sluta skolan och får inte längre röra sig lika fritt. Därför är mens en avgörande fråga för flickors rättigheter. Uppmärksamma mensdagen och visa att mens är #blodigtallvar!

5 punkter – Hur flickors liv och hälsa påverkas när de får sin första mens

  • Flickor riskerar att giftas bort och bli gravida.
  • Flickor tvingas sluta skolan.
  • Flickor skambeläggs och trakasseras.
  • Flickor saknar tillgång till mensskydd, säkra toaletter och rent vatten.
  • Flickor får sin frihet begränsad.