Säkra skolor måste även gälla flickor

Flicka i Niger skriver på svarta tavlan

I 21 länder har attacker mot skolor särskilt riktat in sig på flickor och kvinnor de senaste åren. Just nu pågår den fjärde globala konferensen för säkra skolor. Plan International kräver att det i arbetet för säkra skolor ska tas hänsyn till flickors och kvinnors särskilda utsatthet.

– När skolor attackeras slutar de vara trygga platser och barn, som lever med traumat, står ofta utan utbildning i flera år. För tonårsflickor kan de långsiktiga konsekvenserna vara förödande. Flickor som lever i kriser och konflikter löper 90 procent större risk än andra flickor att gå miste om en gymnasieutbildning och det påverkar deras framtidsmöjligheter, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Alla barn har rätt att gå i skolan utan oro för att utsättas för våld eller attacker. Därför finns en deklaration för säkra skolor, som 112 länder skrivit under. Under den pågående globala konferensen i Nigeria ska stödet för deklarationen stärkas. I samband med konferensen släpper Plan International rapporten ”Protect our Education: Making Schools in Conflict Safer for Girls”. Den visar att 22 000 elever och skolpersonal utsattes för riktade attacker mellan 2015 och 2019. Under samma period var attacker i 21 länder särskilt riktade mot flickor och kvinnor, just på grund av deras kön. Därför vill Plan International att genomförandet av deklarationen ska ta hänsyn till flickors och kvinnors särskilda utsatthet.

– Flickor och kvinnor som attackeras utsätts ofta för sexuellt våld. Beväpnade grupper begår övergrepp i och på väg till skolor och vissa fall handlar det även om kidnappning. Det är helt oacceptabelt, säger Mariann Eriksson.

Flickor som kidnappas kan tvingas gifta sig men även skaffa barn. Siffror från Mali visar att det mellan januari och augusti 2020 föddes 100 barn till följd av våldtäkter. Men även i fall då flickor inte är målet för attackerna kan de påverkas negativt. Attackerna kan förstärka de hinder som står i vägen för flickors utbildning. Flickor i Sahelregionen i västra Afrika berättar att hushållsarbete, skolavgifter, oro för säkerheten, barnäktenskap och ofrivilliga graviditeter påverkar deras möjligheter att gå i skolan. Pandemin har ytterligare förstärkt dessa hinder och beräknas leda till att tio miljoner flickor kommer sluta skolan för gott.

Flickors och unga kvinnors framtidsmöjligheter – som jobb och ekonomisk självständighet – begränsas kraftigt om de inte får fullfölja sin utbildning. I konfliktdrabbade samhällen nekas en generation av flickor och pojkar rätten till utbildning vilket kommer påverka ungas möjligheter att få en bra framtid, att bidra till fred och säkerhet samt att motverka ojämställdhet och diskriminering.