Stora protester mot att elvaårig flicka vägrats laglig abort

Starka protester pågår i Bolivia sedan kyrkan anklagas för att ha förhindrat en elvaårig flicka att göra en laglig abort efter en våldtäkt. Barnrättsorganisationen Plan International deltar i demonstrationerna utanför sjukhuset tillsammans med partnerorganisationer och andra människorättsaktivister.

Flickan blev gravid efter att hennes 61-åriga styvfar våldtagit henne. Hon togs till ett sjukhus för att genomföra en laglig abort, men stoppades av sin mamma som efter påtryckningar från katolska kyrkans representanter sa att flickan ångrat sig.

– Flickor ska aldrig behöva bli mammor. En elvaårig flicka vill få tillbaka sin barndom och sitt liv efter en våldtäkt och då ska inte någon annans åsikt förhindra det, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

I Bolivia är abort olagligt, med undantag för våldtäkter, incest och vid risk för flickans eller kvinnans liv. Det har lett till att landet placerat sig bland de med högst andel tonårsgraviditeter i Latinamerika. Enligt Plan Internationals partnerorganisation Casa de la Mujer rapporterades förra året 39 999 födslar där mamman var under 18 år. Det innebär att över 100 flickor blir gravida varje dag i landet. Komplikationer i samband med graviditet och förlossning är den vanligaste dödsorsaken för tonårsflickor globalt.

– Att flickor blir gravida är ofta ett resultat av sexuellt våld. Det orsakar stora psykologiska skador, och utöver den direkta faran för flickans liv, tvingas hon ofta sluta skolan och riskerar att bli marginaliserad. Det innebär att hon tappar möjligheten att bestämma över sin egen framtid och att samhället blir mindre jämställt. Vi måste försvara flickors rättigheter, säger Mariann Eriksson.

Plan International har i över 50 år arbetat för att stärka barns och flickors rättigheter. Nu kräver organisationen tillsammans med övriga civilsamhället att förövaren ställs inför rätta, att institutioner som arbetar för barns rätt till skydd stärks samt att samhället lyssnar på flickor och respekterar deras kroppar.