Var fjärde svensk tjej orolig för falsk information på nätet

Två flickor i Lai Châu-provinsen i Vietnam deltar i Plan Internationals kurser för att öka den digitala kompetensen och tryggheten online.

Nio av tio flickor upplever att de har drabbats negativt av falsk information på nätet, visar en global rapport från Plan International. För många unga är internet en viktig källa för ofta känslig information om sex, hälsa, rättigheter och jämställdhet. Men internet är inte alltid en trygg plats.

I samband med internationella flickdagen 11 oktober lanserar Plan International rapporten the Truth Gap, där 26 000 flickor från olika delar av världen fått svara på frågor om hur de upplever information på nätet. Majoriteten uppger att de har drabbats negativt av falsk information. Bland de svenska flickorna i rapporten är nästan en fjärdedel mycket oroliga över falsk information på nätet samtidigt som en tredjedel uppger att de inte kan skilja falsk information från sann.

– Det här får verkliga konsekvenser för flickor. Vi vet att en av fem minskat sin användning av sociala medier eller tagit bort dem helt på grund av hot och hat på nätet. Falsk information är ytterligare en risk som påverkar flickors säkerhet och välmående, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Många unga vänder sig till internet för att få svar på viktiga frågor som kan vara känsliga att ställa hemma eller i skolan.

– Ibland är nätet den enda källan till information. Därför är det väldigt viktigt att det flickorna hittar är sant. Om en flicka läser att mens är smutsigt, så kan hon börja tro det. Sådant kommer ju från normer som finns även utanför nätet. Internet kan spela en viktig roll för att förändra detta, men då måste det bli säkert, säger Maja Lundqvist, medlem i Plan International Sveriges ungdomsråd.

Nyligen har visselblåsare från Facebook avslöjat att de pengar plattformen lägger på att granska falsk information är mycket skevt fördelade, och att innehåll på engelska i stor utsträckning prioriteras.

– Det är väldigt olyckligt att man inte lägger vikt vid att granska falsk information på fler språk, eftersom flickor i många delar av världen drabbas. Vår rapport visar dessutom att 65 procent av de tillfrågade flickorna tror att Facebook är den plattform som har mest falsk information. De sociala plattformarna måste ta sitt ansvar för att bli säkra för unga, särskilt flickor, säger Mariann Eriksson.

Stor skillnad i tillgång till internet och utbildning

Just nu pågår en global utbildningskris i spåren av pandemin. Flickor har ofta sämre tillgång till internet än pojkar och har därför förlorat värdefull utbildning.

– Med rätt kunskap har flickor möjlighet att fatta välgrundade beslut och därmed få ökad kontroll över sina liv. Flickor som får information om sina rättigheter kan undkomma barnäktenskap och könsstympning. Men då krävs det att informationen de får är sann, säger Mariann Eriksson.

För att flickor ska få rätt information krävs bra utbildning. Samtidigt måste flickor också få bättre tillgång till internet, eftersom färre flickor än pojkar har det i dag. Källkritik – inte minst på nätet – måste tas upp i läroplanen. Skolan har en viktig roll att spela när det gäller att ge barn och unga verktyg för att identifiera falsk information.

Plan International var med och instiftade internationella flickdagen för snart tio år sedan, och varje år släpper organisationen en rapport som skildrar hur situationen för flickor ser ut just nu. Årets rapport belyser ett av alla de problem som Plan International möter i arbetet för att få bort begränsande patriarkala normer och värderingar som hindrar flickor – och pojkar – från att leva fullvärdiga liv.