Ny granskning: Nedskärningar i biståndet slår hårt mot barnen  

Nedskärningar i biståndet slår hårt mot barn i kris.

En minskning av biståndet äventyrar fattigdomsbekämpningen och får konsekvenser för miljontals människor i världen. Det visar en granskning gjord av We Effect, Diakonia och Plan International Sverige.

Det är av högsta vikt att stötta de som flyr från Ukraina, samtidigt som det behövs aktiva insatser i de många kriser som pågår på andra platser i världen. Redan före kriget i Ukraina fanns det partier i Sveriges riksdag som ville sänka det svenska biståndet från dagens en procent till 0,7 respektive 0,5 procent av BNI, med argumentet att pengarna behövs mer i Sverige. Nu höjs fler politiska röster för att biståndet till världens allra fattigaste och mest utsatta människor ska betala för migration och de ökade försvars- och bränslekostnaderna i Sverige. I fredags meddelade dessutom regeringen att man planerar att finansiera ”en avsevärd del” av flyktingmottagandet genom så kallade avräkningar från biståndsbudgeten. Det är fel. Låt bistånd vara bistånd. 

We Effect, Diakonia och Plan international Sverige har granskat vad en nedskärning av det svenska biståndet – från 1 till 0,7 procent av BNI – skulle innebära i praktiken. 

Granskningen visar bland annat att:  

  • Minst en miljon människor som i dag får svenskt stöd skulle få svårare att klara sin livsmedelsförsörjning.  
  • Fyra miljoner tonåringar inte skulle få tillgång till sexualundervisning och preventivmedel. 
  • 13 600 färre flickor skulle skyddas från könsstympning. 
  • Två miljoner färre barn skulle få chansen att gå i skolan. 

Granskningen, som utgår från antagandet att det humanitära biståndet ska lämnas orört, visar att det långsiktiga förebyggande utvecklingssamarbetet kommer att skäras med hela 40 procent om biståndet minskas enligt förslag. 

”Att skära i biståndet är både kortsiktigt och kontraproduktivt. Behoven är större än någonsin och effekterna av det som nu händer i Ukraina riskerar att få konsekvenser även på andra håll i världen. Som alltid är det barnen – inte minst flickorna – som drabbas hårdast. Minskat svenskt bistånd innebär färre barn i skolan och färre barn som får äta sig mätta samtidigt som könsstympning och barnäktenskap förväntas öka”, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.