Plan International stöttar barn som flyr Ukraina

En vuxen och två barn som flytt från Ukraina och precis passerat gränsen till Polen.

Bomber faller över Ukraina. Över en miljon människor har flytt till grannländerna. Barnrättsorganisationen Plan International startar nu en humanitär insats för att barn och unga som tvingats lämna sina hem ska få skydd och stöd.

Den humanitära krisen till följd av kriget i Ukraina växer för varje dag som går. Plan International startar därför ett samarbete med lokala organisationer i Rumänien, Moldavien och Polen för att stötta dem i deras arbete med att skydda barn på flykt.

– Barn på flykt är en särskilt utsatt grupp och vi vet från vårt arbete med katastrofer i andra delar av världen att barn inte bara riskerar att skadas fysiskt, upplevelser av våld riskerar också att allvarligt påverka deras psykiska hälsa. Därför samarbetar vi med lokala organisationer för att ge barnen en trygg plats där de får stöd att bearbeta sina upplevelser, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Plan International kraftsamlar nu för att barn på flykt från Ukraina ska få trygghet och det stöd de behöver för att bearbeta sina upplevelser. Barn drabbas ofta hårt i krig och flickor är särskilt utsatta för risker som övergrepp och sexuellt utnyttjande. Därför har Plan International ett särskilt fokus på deras situation. Organisationen har också lanserat en insamling för att stärka insatserna för barn och unga på flykt från Ukraina.