Sexuellt våld ökar i hungerkatastrofens Somalia  

– I samband med kriser, och då särskilt vid torka, går kvinnor och flickor långa sträckor varje dag på jakt efter vatten. Det ökar risken för att de ska råka ut för våld, säger Sadia Allin, landchef på Plan International Somalia och Somaliland.

Flickor och kvinnor i Somalia vittnar om att våldtäkt och andra former av sexuellt våld ökar när landet är mitt uppe i den värsta torkan på 40 år. Det visar en intervjustudie av barnrättsorganisationen Plan International.

Plan International har intervjuat barn och vuxna som bor i några av de områden i Somalia som drabbats hårdast av hunger. Mer än en tredjedel (34 %) av de tillfrågade menar att flickor och kvinnor löper högre risk att bli utsatta för våldtäkt, sexuella trakasserier, våld i hemmet, barn- och tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning som följd av den svåra torkan. En av tre (30 %) kan bekräfta att de känner flickor eller kvinnor som har överlevt sexuellt eller könsbaserat våld under de senaste sex månaderna. – I samband med kriser, och då särskilt vid torka, går kvinnor och flickor långa sträckor varje dag på jakt efter vatten. Det ökar risken för att de ska råka ut för våld.Det är också vanligt att familjer tvingas  gifta bort sina döttrar, för att få pengar eller för att få en mun mindre att mätta i familjen, säger Sadia Allin, landchef på Plan International Somalia och Somaliland. 

Våld mot flickor och kvinnor ökar i kriser och katastrofer. Det finns flera förklaringar som en allmän ökad stress, att hushållen får sämre ekonomi och att våldet ökar i hela samhället. Andra faktorer är att ett viktigt socialt skyddsnät försvinner när skolor tvingas stänga. I krissituationer förstärks dessutom ofta könsstereotyper och jämställdheten minskar, vilket också skapar grogrund för våld mot flickor ochkvinnor. 

– Våldet får förödande konsekvenser för flickors och kvinnors liv och hälsa, både på kort och lång sikt. En av tre i vår studie berättar att de känner flickor eller kvinnor som har överlevt sexuellt eller könsbaserat våld, men eftersom stigmatisering och tabun gör att många flickor drar sig för att säga att de har utsatts, har vi anledning att tro att sexuellt våld är mer utbrett än det som vi får kännedom om, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Under årets tre första månader uppskattade FN att en halv miljon somalier tvingades lämna sina hem för att få tag på mat, vatten, jobb eller humanitärt stöd. Upp till 20 miljoner människor i Kenya, Somalia och Etiopien befaras svälta i år. Livsmedelspriserna – som redan tidigare var höga på grund av covid-19, konflikter och klimatförändringar – har pressats upp ytterligare  av konflikten i Ukraina. Och eftersom regnperioden uteblivit för fjärde året har FN varnat för att 350 000 barn riskerar att dö av undernäring. 

– Om inte det humanitära biståndet genast ökar står vi inför en situation där tusentals barn i Somalia kommer att mista livet i onödan och oräkneliga fler kommer att möta andra faror och kränkningar av rättigheter som våldtäkt, våld och barnäktenskap, säger Sadia Allin, Plan Internationals landchef i Somalia och Somaliland. 

Fakta om undersökningen 

Totalt deltog 635 personer i intervjustudien, varav 330 kvinnor, 146 män, 95 flickor och 64 pojkar. 263 svarande var i Togdheer, 148 i Sool och 224 i Sanaag-regionerna i Somalia. I Togdheer hade mer än hälften (54%) av de tillfrågade tagit sig in i landet från Etiopien.