Telenor och Plan International Sverige ska öka barns och ungas trygghet online

Telenor Sveriges hållbarhetschef Åsa Lenhoff och Plan International Sveriges generalsekreterare Mariann Eriksson

Telenor Sverige går in i ett nytt samarbete med Plan International Sverige. Målet med samarbetet är att öka barns och ungas trygghet online, ett av Telenors långsiktiga hållbarhetsmål. Partnerskapet kommer att fokusera på initiativ som ökar medvetenhet och som stärker barns och ungas digitala färdigheter.

– Med tanke på hur snabbt det digitala livet utvecklas för barn och unga är det viktigt att vi hänger med och jobbar aktivt för att ge stöd där det behövs. Uppkoppling är kärnan i vår verksamhet och det är därför viktigt att vi gör vårt bästa för att se till att den bidrar till positiva upplevelser. Med Plan International Sveriges expertis kan vi stärka vårt arbete för ett tryggare internet och tillsammans bidra till ett säkrare och mer hållbart digitalt liv. Jag ser fram emot att se vad det här samarbetet kan möjliggöra för barn och deras viktiga vuxna, säger Åsa Lenhoff, hållbarhetschef på Telenor Sverige.  

Telenorkoncernen har sedan tidigare ett pågående samarbete med Plan Internationals verksamhet i Norge och nu utökas alltså partnerskapet till att även innefatta Sverige där Telenor och Plan International Sverige kommer att jobba lokalt med projekt inom olika fokusområden. En central del handlar om att öka medvetenheten om barns rättigheter på nätet och hur dessa kan skyddas. Arbetet kommer också att fokusera på att ge verktyg och uppmuntra till dialog om nätet mellan barn och vuxna, i linje med Telenors befintliga initiativ Nätprat 

Stora delar av barns och ungas liv sker i dag på nätet. Där kan de umgås med kompisar, nå ut med viktiga budskap och bidra till positiv förändring i samhället. Men de riskerar samtidigt att utsättas för mobbning, hat och hot, desinformation, sexuella trakasserier och övergrepp.  

– Med det här projektet hoppas vi kunna öka kunskapen om barns digitala liv och bidra till att det blir tryggare. Som barnrättsorganisation kämpar vi för att alla barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda – även online. Vi är stolta över att kunna bidra till trygghet på nätet tillsammans med en så engagerad samarbetspartner som Telenor Sverige, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige 

Samarbetet innebär även att Telenor kommer att stödja Plan International Sverige i deras utveckling av nytt skolmaterial som distribueras till skolor runt om i Sverige. Materialet kommer att rikta in sig på att ge lärare i alla årskurser verktyg för att kunna träna barn och unga i deras rättigheter på nätet.