Årets Flickapris går till arbetet mot våld i ungas relationer

Zandra Kanakaris och Josefine Karlsson Zandra Kanakaris och Josefine Karlsson från ungarelationer.se som tar emot Plan International Sveriges Flickapris 2023.

Den nationella stödlinjen ungarelationer.se vinner Plan International Sveriges Flickapris 2023. Till dem kan unga upp till 20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter eller känner någon som blir utsatt eller utsätter någon för våld.

Vi är mycket glada över att ungarelationer.se tilldelas årets Flickapris så att vi tillsammans kan fortsätta synliggöra och motverka killars våld mot tjejer och ge flickor en chans att få sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda, säger Zandra Kanakaris generalsekreterare på 1000 Möjligheter.

Plan International Sveriges Flickapris lyfter varje flickas rätt att bestämma över sitt eget liv. Priset går till en person eller organisation i Sverige som kämpar för att motverka kränkningar av flickors rättigheter.

Plan International är en barnrättsorganisation, men eftersom världen inte är jämställd har vi fokus på flickors särskilda utsatthet. Våld i ungas relationer är något som ofta glöms bort, trots att nästan var fjärde tjej i Sverige har utsatts för våld i sin relation. Jag är stolt över att vi kan ge plats och synlighet åt en så pass viktig fråga, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Ungarelationer.se drivs sedan 2019 av Stiftelsen 1000 Möjligheter och tar årligen emot tusentals samtal från unga som lever i svåra situationer. De unga får rådgivning och stöd från specialistutbildade volontärer och psykologer.

Juryns motivering lyder:

”Nära var fjärde flicka i Sverige har någon gång varit utsatt för våld i sin relation. Årets pris vill uppmärksamma det stora samhällsproblem som killars våld mot flickor utgör, samt vinnarens explicita insats för att förebygga, stoppa och motverka våldet. Årets vinnare arbetar tålmodigt och strategiskt för att få till en förändring nationellt och sätter ljuset på en fråga som ofta hamnar i skymundan. Samtidigt ger de livsviktigt och professionellt stöd till såväl drabbade som förövare och deras närstående. Med starkt engagemang och expertis arbetar vår vinnare för att motverka våld i unga relationer.”

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Att få leva sina liv fria från våld och förtryck borde vara en självklarhet för alla men så ser tyvärr inte verkligheten ut för många tjejer i dag, vare sig i Sverige eller i resten av världen. Att juryn och Plan International Sverige uppmärksammar vårt arbete och frågan om killars våld mot tjejer är därför ett viktigt steg och en tydlig signal till både beslutsfattare och allmänhet om att frågan behöver prioriteras kraftfullt, säger Zandra Kanakaris.

Utdelningen av Flickapriset har föregåtts av en öppen nominering där vem som helst har kunnat nominera organisationer och personer. Därefter tog en oberoende jury över arbetet med att utse vinnaren. Juryns arbete har letts av Dona Hariri, jurist och medlem i Plan International Sveriges styrelse.