21 miljoner till arbetet för barns rättigheter

Izla Bethdavid, expert på SRHR från Plan International Sverige tillsammans med flickor och unga kvinnor i Benin

Som en av över 60 ideella organisationer fick Plan International Sverige dela på det årliga överskottet från Postkodlotteriet. Årets utdelning landade på 21 miljoner kronor som kommer att bidra till bland annat arbetet för barns rättigheter och skydd i Togo, humanitära insatser i Ukraina och för att förhindra hungerkatastrofen på Afrikas horn.

– Vi är djupt tacksamma för det fortsatta stödet från Postkodlotteriet, som möjliggör vårt viktiga arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor. Denna generösa donation på 21 miljoner kronor kommer att göra verklig skillnad i våra programländer och hjälpa till att skapa en mer rättvis och jämställd värld för alla barn, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige

Totalt delades över en miljard kronor ut till ideella organisationer som jobbar med barn och unga, djur och natur, forskning och hälsa, demokrati och samhälle, klimat och miljö, samt idrott och friluftsliv.

Plan International är en av de 61 organisationer som får ett årligt basstöd av icke öronmärkta pengar. Plan har varit förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009. Sammanlagt har organisationen mottagit drygt 320 miljoner kronor, varav 59,6 miljoner har gått till olika riktade insatser såsom stöd till unga tjejer i Senegal, för att stärka den etniska minoriteten Baka i Kamerun och för att bryta tabun samt öka medvetenheten om menshälsa i Bangladesh. Det icke öronmärkta basstödet är ovärderligt för det dagliga arbetet för barns rättigheter i organisationens programländer.

#Postkodeffekten

Med en miljon lottköpare är Postkodlotteriet Sveriges största lotteri, men också Sveriges största privata givare till ideell sektor. Idag genererar lotteriet cirka en miljard kronor om året till över 60 organisationer som arbetar för att göra världen bättre.