Plan International och First Camp inleder partnerskap mot hunger

Plan International Sverige. Fotograf Izla Bethdavid

First Camp, Skandinaviens ledande campingkedja, väljer att fördjupa samarbetet med barnrättsorganisationen Plan International. Partnerskapet syftar till att öka medvetenheten och engagemanget i kampen för att ingen människa ska behöva dö av hunger – en av vår tids största humanitära kriser som ofta hamnar i skymundan.

Varje år samlas panten in från närmare 50 svenska destinationer hos First Camp för att stödja välgörande ändamål. 2022 samlades nästan 600 000 kronor in och donerades till icke-öronmärkta projekt hos Plan International. Nu fördjupas samarbetet ytterligare, och 2023 samlades en liknande summa in med fokus på att bekämpa hunger. Partnerskapet kommer också att innebära att Plan International kommer att kunna vara synlig på First Camps destinationer, där panten samlas in, samt att anställda inom First Camp får utbildning inom projektets ämne, är delaktiga i uppföljning av insatserna och andra gemensamma initiativ i kampen mot hunger.

Just nu pågår den värsta hungerkrisen i modern tid – över 700 miljoner människor är drabbade, och mer än 35 miljoner barn under fem år lider av den allvarligaste formen av undernäring. Inom kort tid förlorar de snabbt en betydande del av sin kroppsvikt, vilket medför omedelbar risk för deras överlevnad.

– Genom att gå hand i hand med Plan International tar vi ett kraftfullt steg mot att bekämpa hunger och ge hopp till de som behöver det mest. Tillsammans kan vi forma en framtid där ingen behöver leva ett liv i hungersnöd, säger Ingela Lundkvist, Kommersiell chef för First Camp.

Tack vare samarbetet med First Camp och deras gäster, som skänker panten genom insamlingar, kan Plan International nu arbeta mer effektivt för att säkerställa att barn har tillräckligt med mat, är mätta, kan leka och fortsätta gå i skolan.  

– Vi är oerhört tacksamma och glada över att First Camp har valt att fortsätta sitt partnerskap med oss. Med de medel som samlas in kommer vi att intensifiera vår kamp mot hunger, där fokus ligger på att tillhandahålla livsviktig näring för barn, unga och deras familjer samt se till att det finns tillgång till rent vatten, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.