Städer är inte säkra för flickor och unga kvinnor. En studie från Plan International Sverige visar att våld och trakasserier är vardag för flickor och unga kvinnor som lever i städer. Därför arbetar vi för och med flickor för att göra städerna tryggare och anpassade utifrån deras behov.